Công đoàn EVNNPT: Triển khai nhiều nội dung tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đăng ngày:02-11-2017 10:20
​Sáng 31/10/2017 tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công đoàn EVNNPT đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng lần thứ X, khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các Ban chuyên đề Cơ quan Công đoàn EVNNPT; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết công tác công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019; Quy chế Quản lý tài chính, tài sản Công đoàn EVNNPT; lấy ý kiến biểu quyết về việc một số đồng chí thôi tham gia trong Ban chấp hành Công đoàn EVNNPT khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019; bầu Bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, theo đúng trình tự, hướng dẫn, quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Hội nghị đã lần lượt tiến hành lấy ý kiến, bỏ phiếu đối với các chức danh: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

BCHCDMR_021117_1.JPG
Hội nghị biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp.

Theo đó, đ/c Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 và đ/c Đinh Văn Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung trúng cử Ban chấp hành Công đoàn EVNNPT, nâng tổng số Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn EVNNPT là 23 đồng chí.

Với số phiếu tín nhiệm cao 23/23 phiếu, hai đ/c Vũ Hồng Nguyên - Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNNPT và đ/c Bùi Quang Thành - Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã trúng cử Ủy viên Thường vụ (UVTV), trở thành 2/7 Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT; đ/c Nguyễn Huy Thắng - UVTV Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 trúng cử vị trí Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã bầu 12 Đại biểu chính thức, 02 Đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 01/2018.

Hội nghị cũng đã giao cho Ban soạn thảo khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Báo cáo sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019, Quy chế Quản lý tài chính, tài sản Công đoàn EVNNPT cũng như các thủ tục để nhanh chóng kiện toàn tổ chức nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn EVNNPT đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Văn Sang - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT nghỉ hưu theo chế độ từ 01/11/2017.

Như vậy, kể từ 01/11/2017, Ban Chấp hành Công đoàn EVNNPT là 22 đồng chí và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT là 6 đồng chí./.

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn EVNNPT khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Ủy viên BTV Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

2. Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên BTV Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

3. Đ/c Vũ Trần  Nguyễn - Ủy viên BTV Công đoàn, Phó Tổng giám đốc EVNNPT.

4. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Công đoàn EVNNPT,Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện.

5. Đ/c Vũ Hồng Nguyên - Ủy viên BTV Công đoàn EVNNPT,Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNNPT.

6. Đ/c Bùi Quang Thành - Ủy viên BTV Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch công đoàn PTC4.

7. Đ/c Đỗ Văn Nguyên - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn EVNNPT.

8. Đ/c Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Trưởng ban Kế hoạch EVNNPT.

9. Đ/c Nguyễn Thanh Thu - Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban Tài chính Công đoàn EVNNPT.

10. Đ/c Bùi Văn Kiên - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch Công đoàn cơ quan EVNNPT, Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVNNPT.

11. Đ/c Lương Lan Dung - Ủy viên BCH Công đoàn, Phó trưởng Ban Nữ công Công đoàn EVNNPT,Trưởng ban Quan hệ Quốc tê EVNNPT.

12. Đ/c Phan Anh - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT,Phó Trưởng ban Kế hoạch EVNNPT.

13. Đ/c Tô Văn Dần - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVNNPT.

14. Đ/c Nguyễn Phúc An - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Phó Chủ tịch Công đoàn PTC1, Phó Giám đốc PTC1.

15. Đ/c Nguyễn Đăng Thông - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT,Chủ tịch Công đoàn PTC2.

16. Đ/c Nguyễn Văn Hoà - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Phó Chủ tịch Công đoàn PTC2.

17. Đ/c Lê Hồng Duật - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch Công đoàn PTC3.

18. Đ/c Đỗ Hải Nam - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Phó Chủ tịch Công đoàn PTC3.

19. Đ/c Nguyễn Văn Lạc - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Phó Chủ tịch Công đoàn PTC4.

20. Đ/c Hoàng Văn Tuyên - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch Công đoàn NPMB, Phó Giám đốc NPMB.

21. Đ/c Đinh Văn Tuấn  - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch Công đoàn CPMB, Trưởng phòng Tổng hợp CPMB.

22. Đ/c Nguyễn Công Toàn - Ủy viên BCH Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch Công đoàn SPMB.

Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Ủy viên BTV Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

2. Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên BTV Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

3. Đ/c Vũ Trần  Nguyễn - Ủy viên BTV Công đoàn, Phó Tổng giám đốc EVNNPT.

4. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Công đoàn EVNNPT, Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện.

5. Đ/c Hồng Nguyên - Ủy viên BTV Công đoàn EVNNPT, Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNNPT.

6. Đ/c Bùi Quang Thành - Ủy viên BTV Công đoàn EVNNPT, Chủ tịch công đoàn PTC4.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

BCHCDMR_021117_2.JPG
Đ/c Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng giám đốc EVNNPT và đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao hoa và tặng quà cho đ/c Nguyễn Văn Sang - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT nghỉ chế độ hưu trí.

BCHCDMR_021117_3.JPG
Các đồng chí tại Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng chụp ảnh lưu niệm với đ/c Nguyễn Văn Sang

Lê Duyên Hải - VPCĐ
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập EVNNPTvideo đào tạoVăn hóa NPTĐề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020công bố thông tin 1Thông cáo báo chíVăn bản pháp quyBài ca truyền tải điệnTiết kiệm năng lượngThông tin dự ánThông tin đầu tưThỏa thuận đấu nốiThông tin vận hànhHành lang an toàn lưới điện

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.