Giới thiệu Đảng bộ
 
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT
 
ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
 
 
 
I- Hoàn cảnh ra đời, chức năng, nhiệm vụ
 

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập tại Quyết định số 11-QĐ/TVĐU ngày 20/8/2008. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy cơ quan EVNNPT tiếp nhận đảng viên, ổn định tổ chức, hoạt động và xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ EVNNPT xuyên suốt theo ngành dọc. Sau khi được Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thông qua Đề án, ngày 22/01/2009 Đảng ủy EVN đã ký Quyết định số 37-QĐ/TVĐU thành lập Đảng bộ EVNNPT trực thuộc Đảng uỷ EVN. 

 

Ngay từ khi được thành lập, Đảng ủy EVNNPT đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động. Trong tháng 3/2009, Đảng uỷ EVN, Đảng uỷ EVNNPT hoàn thành tiếp nhận 7 đảng bộ cơ sở về trực thuộc Đảng ủy EVNNPT. Ngày 14/8/2009, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ký quyết định giao một số quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư Trung ương và ngày 06/10/2009 Đảng ủy EVNNPT đã ký quyết định thành lập các ban xây dựng Đảng (Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy). Ngày 15/8/2017, Đảng ủy EVNNPT ký Quyết định số 146-QĐ/ĐU về thành lập Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS).

 

Là Đảng bộ xuyên suốt theo ngành dọc, Đảng ủy đã lãnh đạo EVNNPT tranh thủ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm vừa qua trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2015 tại thủ đô Hà Nội, đã nhận định: “Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội và các chủ trương, định hướng của cấp trên, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; với tinh thần chủ động sáng tạo, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, Tổng công ty đã đạt được những kết quả quan trọng: Đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; thực hiện đầu tư xây dựng với khối lượng và giá trị lớn, các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời; công tác tài chính, thu xếp vốn từng bước được cải thiện; công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp được đẩy mạnh; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được quan tâm; thu nhập của cán bộ công nhân viên được ổn định, môi trường và điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện. Không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, trọng tâm là quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI và cấp ủy các cấp; chú trọng công tác cán bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các hoạt động của Đảng bộ được triển khai sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực; uy tín, vị thế của Tổng công ty được nâng lên tầm cao mới”.

 

II- Cơ cấu tổ chức

 

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Phó Bí thư kiêm Tổng Giám đốc (cụ thể tại mục III, IV).

 

Đảng uỷ có 4 ban tham mưu, giúp việc, gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

 

Tính đến ngày 31/3/2018, Đảng bộ EVNNPT có 23 đầu mối (08 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc), với tổng số 1.877 đảng viên đang sinh hoạt tại 165 chi bộ, hoạt động trên phạm vi toàn quốc (cụ thể tại mục V).​

 

III- Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ      

 

1- Đồng chí Đặng Phan Tường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT.

 

2- Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPT.

 

3- Đồng chí Trần Quốc Lẫm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc EVNNPT.

 

4- Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

 

5- Đồng chí Bùi Văn Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPT.

 

6- Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT.

 

7- Đồng chí Võ Đình Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4.

 

8- Đồng chí Lưu Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT.

 

9- Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT.

 

10- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT.

 

11- Đồng chí Vũ Trần Nguyễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT.

 

12- Đồng chí Phạm Lê Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT.

 

13- Đồng chí Lương Lan Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế EVNNPT.

 

14- Đồng chí Lưu Việt Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNNPT.

 

15- Đồng chí Vũ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy EVNNPT.

 

16- Đồng chí Trần Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2.

 

17- Đồng chí Hoàng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3.

 

18- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện.

 

19- Đồng chí Phan Lương Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc.

 

20- Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

 

21- Đồng chí Đoàn Tấn Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam.

 

IV. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

1- Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

 

2- Đồng chí Vũ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNNPT.

 

3- Đồng chí Đỗ Văn Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNNPT.

 

4- Đồng chí Phan Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT.

 

5- Đồng chí Thái Thanh Thủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Ban TC&NS EVNNPT.

 

V- Các tổ chức đảng trực thuộc

 

Các đảng bộ cơ sở bao gồm:

 

1- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1, trụ sở tại Hà Nội: 10 đảng bộ bộ phận (75 chi bộ trực thuộc ĐBBP), 11 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty, 679 đảng viên.

 

2- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2, trụ sở tại Đà Nẵng: 09 chi bộ, 237 đảng viên.

 

3- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3, trụ sở tại Khánh Hòa: 11 chi bộ, 269 đảng viên.

 

4- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: 10 chi bộ, 258 đảng viên.

 

5- Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, trụ sở tại Hà Nội: 03 đảng bộ bộ phận (16 chi bộ trực thuộc ĐBBP), 03 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty, 159 đảng viên.

 

6- Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, trụ sở tại Hà Nội: 8 chi bộ, 66 đảng viên.

 

7- Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Trung, trụ sở tại Đà Nẵng: 4 chi bộ, 51 đảng viên.

 

8- Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Nam, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: 3 chi bộ, 48 đảng viên.

 

Các chi bộ trực thuộc (tại cơ quan EVNNPT): 15 chi bộ, 143 đảng viên, gồm:

 

1- Chi bộ Hội đồng thành viên

 

2- Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

3- Chi bộ Văn phòng

 

4- Chi bộ Ban Kế hoạch

 

5- Chi bộ Ban Tổ chức và Nhân sự

 

6- Chi bộ Ban Kỹ thuật

 

7- Chi bộ Ban An toàn

 

8- Chi bộ Ban Tài chính kế toán

 

9- Chi bộ Ban Quản lý đầu tư

 

10- Chi bộ Ban Quản lý xây dựng

 

11- Chi bộ Ban Quản lý đấu thầu

 

12- Chi bộ Ban Thanh tra bảo vệ và Ban Pháp chế

 

13- Chi bộ Ban Quan hệ quốc tế

 

14- Chi bộ Ban Công nghệ thông tin

 

15- Chi bộ Ban Vật tư​​


Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập EVNNPTvideo đào tạoĐề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020công bố thông tin 1Thông cáo báo chíVăn bản pháp quyBài ca truyền tải điệnTiết kiệm năng lượngThông tin dự ánThông tin đầu tưThỏa thuận đấu nốiThông tin vận hànhHành lang an toàn lưới điện

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.