Thông tin vận hành

EVNNPT ( tính đến 31/12/2012 )

Tổng chiều dài ĐZ 500kV:

4.848 km

Tổng chiều dài ĐZ 220kV:

11.313 km

Tổng số TBA 500kV:

17

Tổng số TBA 220kV:

76

Tổng dung lượng MBA 500kV:

15.600 MVA

Tổng dung lượng MBA 220kV:

26.226 MVA

Tổng dung lượng MBA 110kV:

3.246 MVA

Tổng dung lượng tụ bù ngang/SVC

4.285 MVar

Tổng dung lượng kháng bù ngang

3.750 MVarPTC 1 ( tính đến 31/12/2012 )

Tổng chiều dài ĐZ 500kV:

2.205 km

Tổng chiều dài ĐZ 220kV:

4.614 km

Tổng số TBA 500kV:

07

Tổng số TBA 220kV:

31

Tổng dung lượng MBA 500kV:

6.750 MVA

Tổng dung lượng MBA 220kV:

10.375 MVA

Tổng dung lượng MBA 110kV:

1.110 MVA

Tổng dung lượng tụ bù ngang/SVC

1.742 MVar

Tổng dung lượng kháng bù ngang

2.018 MVarPTC 2 ( tính đến 31/12/2012 )

Tổng chiều dài ĐZ 500kV:

1.210 km

Tổng chiều dài ĐZ 220kV:

1.093 km

Tổng số TBA 500kV:

02

Tổng số TBA 220kV:

09

Tổng dung lượng MBA 500kV:

1.350 MVA

Tổng dung lượng MBA 220kV:

1.688 MVA

Tổng dung lượng MBA 110kV:

363 MVA

Tổng dung lượng tụ bù ngang/SVC

687 MVar

Tổng dung lượng kháng bù ngang

424 MVarPTC 3 ( tính đến 31/12/2012 )

Tổng chiều dài ĐZ 500kV:

741 km

Tổng chiều dài ĐZ 220kV:

2.062 km

Tổng số TBA 500kV:

03

Tổng số TBA 220kV:

06

Tổng dung lượng MBA 500kV:

2.850 MVA

Tổng dung lượng MBA 220kV:

1.688 MVA

Tổng dung lượng MBA 110kV:

90 MVA

Tổng dung lượng tụ bù ngang/SVC

1.045 MVar

Tổng dung lượng kháng bù ngang

882 MVarPTC 4 ( tính đến 31/12/2012 )

Tổng chiều dài ĐZ 500kV:

691 km

Tổng chiều dài ĐZ 220kV:

3.544 km

Tổng số TBA 500kV:

05

Tổng số TBA 220kV:

30

Tổng dung lượng MBA 500kV:

4.650 MVA

Tổng dung lượng MBA 220kV:

12.475 MVA

Tổng dung lượng MBA 110kV:

1.683 MVA

Tổng dung lượng tụ bù ngang/SVC

811 MVar

Tổng dung lượng kháng bù ngang

427 MVar


Thông tin chỉ số Giá trị
Chiều dài đường dây 220 kV (tính đến 31/12/2012) 11.313 km
Chiều dài đường dây 500 kV (tính đến 31/12/2012) 4.848 km


 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.