​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.​
 
Thực hiện quy định công bố thông tin bất thường của Doanh nghiệp tại điều 20 Nghị định 81/2015/NĐ-CP và điểm d khoản 1 điều 109 Luật Doanh nghiệp 2014, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin như sau:
 
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
 ​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố "Thông báo Người đại diện theo Pháp luật thực hiện công bố Thông tin” theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố thông tin về "Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020) của EVNNPT” theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố thông tin về "Báo cáo Tài chính năm 2017 của EVNNPT” theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
​​​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia báo cáo về chức danh người quản lý Tổng công ty sau khi được bổ nhiệm như sau: Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kể từ ngày 01/6/2018 thay cho ông Vũ Ngọc Minh -Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về nghỉ hưu theo chế độ.
 
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia công bố thông tin về "Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của EVNNPT" và thông tin về “Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017- Kế hoạch 2018” theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.
 
Trang 1/3 2  3  > >> 
video đào tạoVăn hóa NPTĐề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020công bố thông tin 1Thông cáo báo chíVăn bản pháp quyBài ca truyền tải điệnTiết kiệm năng lượngThông tin dự ánThông tin đầu tưThỏa thuận đấu nốiThông tin vận hànhHành lang an toàn lưới điện

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.