​Ngày 9/8/2017, Hội đồng Thành Viên EVNNPT ban hành Quyết định số 1417/QD-EVNNPT về việc phê duyệt thông tin trước khi công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc  theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP 
 
​​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2016 theo Quyết định số 1232/QĐ-EVNNPT ngày 10/7/2017 của Hội đồng thành viên​
 
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) báo cáo về chức danh người quản lý Tổng công ty sau khi được bổ nhiệm như sau: Ông Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVNNPT giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT​ kể từ ngày 01/6/2017.
 
Thông báo phát hành hóa đơn của EVNNPT theo Khoản 4, Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.​
 
​Thông tin theo Phụ lục X của Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước
 
​Thông tin theo Phụ lục VIII của Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước
 
​Ngày 12/04/2017, Hội đồng Thành viên EVNNPT ban hành Quyết định số 0628/QĐ-EVNNPT về việc phê duyệt thông tin trước khi công bố trên trang thông tin điện tử theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP.    
 
Thông tin theo Phụ lục V của Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước
 
​Ngày 16/02/2017, Hội đồng Thành viên EVNNPT ban hành Quyết định số 0252/QĐ-EVNNPT ngày 16/02/2017 về việc phê duyệt thông tin trước khi công bố trên trang thông tin điện tử theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP. ​
 
​Thông tin theo Phụ lục IV (Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm…) ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp.
 
Trang 1/2 2  > >> 
video đào tạoĐề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020công bố thông tin 1Thông cáo báo chíVăn bản pháp quyBài ca truyền tải điệnTiết kiệm năng lượngThông tin dự ánThông tin đầu tưThỏa thuận đấu nốiThông tin vận hànhHành lang an toàn lưới điện

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.