CÔNG ÐOÀN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ÐOÀN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2018 - 2023


Đ/c Trịnh Tuấn Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn EVNNPT


Đ/c Nguyễn Huy Thắng
Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT


Đ/c Vũ Trần Nguyễn
Ủy viên Ban Thường vụ
Phó Tổng giám đốc EVNNPT

Đ/c Bùi Quang Thành
Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ tịch Công đoàn PTC4

Đ/c Hoàng Văn Tuyên
Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ tịch Công đoàn NPMB
Phó Giám đốc NPMB

Đ/c Lã Mạnh Hoàn
Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ tịch Công đoàn NPTS
Phó Giám đốc NPTSĐ/c Thái Thanh Thủy
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNNPT
Trưởng Ban TC&NS EVNNPT

Đ/c Đỗ Đức Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT

Đ/c Nguyễn Như Thông
Ủy viên Ban Chấp hành
Kế toán trưởng EVNNPT

Đ/c Tô Văn Dần
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVNNPTĐ/c Võ Hoài Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Pháp chế EVNNPT

Đ/c Phan Lê Vinh
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban An toàn EVNNPT

Đ/c Lê Nam Bình
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư ĐTN EVNNPT

Đ/c Lê Duyên Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
PCN UBKT Công đoàn EVNNPT


Đ/c Nguyễn Thanh Thu
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Tài chính CĐ EVNNPT

Đ/c Nguyễn Phúc An
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ tịch Công đoàn PTC1
Phó Giám đốc PTC1

Đ/c Nguyễn Văn Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành
Uỷ viên BTV Công đoàn PTC1
Trưởng phòng CNTT PTC1

Đ/c Nguyễn Đăng Thông
Ủy viên Ban Chấp hành
Chủ tịch Công đoàn PTC2


Đ/c Nguyễn Văn Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ tịch Công đoàn PTC2

Đ/c Lê Hồng Duật
Ủy viên Ban Chấp hành
Chủ tịch Công đoàn PTC3

Đ/c Đỗ Hải Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ tịch Công đoàn PTC3
Chánh Văn phòng PTC3

Đ/c Đ/c Đống Tiến Long
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ tịch Công đoàn PTC4
Phó Trưởng P.TC&NS PTC4


Đ/c Lý Văn Hồng
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ tịch Công đoàn SPMB
Phó Phòng Đền bù SPMB

Đ/c Đinh Văn Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
Chủ tịch Công đoàn CPMB
Trưởng phòng Tổng hợp CPMB

Đ/c Nguyễn Quang Anh
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Chủ tịch Công đoàn NPTS
Kế toán trưởng NPTS
CÁC BAN
BAN VĂN PHÒNG - TỔNG HỢP   BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT   BAN TÀI CHÍNH   BAN NỮ CÔNG QUẦN CHÚNG   ỦY BAN KIỂM TRA
Phó Trưởng Ban: Đ/c Lê Minh Hà   Chuyên viên Nguyễn Hoàng Sơn   Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Thanh Thu   Trưởng Ban: Đ/c Lương Lan Dung, Trưởng ban Quan hệ quốc tế   Chủ nhiệm: Đ/c Nguyễn Huy Thắng , Phó Chủ tịch Công đoàn TCT

Phó chủ nhiệm: Đ/c Lê Duyên Hải

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.