CÔNG ÐOÀN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ÐOÀN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2014 - 2019
BAN THƯỜNG VỤ

Đ/c Trịnh Tuấn Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn EVNNPT


Đ/c Nguyễn Văn Sang
Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT


Đ/c Vũ Trần Nguyễn
Ủy viên Ban Thường vụ
Phó Tổng giám đốc EVNNPT

Đ/c Nguyễn Huy Thắng
Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ tịch Công đoàn PTC1

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
Ủy viên Ban Thường vụ
Giám đốc NPTSĐ/c Đỗ Đức Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT

Đ/c Bùi Văn Kiên
Ủy viên Ban Chấp hành
Chủ tịch Công đoàn cơ quan EVNNPT
Trưởng Ban TC&NS EVNNPT

Đ/c Lương Lan Dung
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Quan hệ quốc tế EVNNPT

Đ/c Phan Anh
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT

Đ/c Tô Văn Dần
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Quản lý Đầu tư EVNNPT


Đ/c Đỗ Văn Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ EVNNPT

Đ/c Vũ Hồng Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
CVP ĐU EVNNPT

Đ/c Nguyễn Thanh Thu
Ủy viên Ban Chấp hành
TB Tài Chính, TB nữ công CĐ EVNNPT

Đ/c Nguyễn Phúc An
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Giám đốc PTC1

Đ/c Nguyễn Văn Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
PCT CÐ PTC2


Đ/c Lê Hồng Duật
Ủy viên Ban Chấp hành
Chủ tịch Công đoàn PTC3

Đ/c Đỗ Hải Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
CT CĐ Khối CQ, PTP TC&NS PTC3

Đ/c Bùi Quang Thành
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Nguyễn Văn Lạc
Ủy viên Ban Chấp hành
UV BCH CĐ PTC4

Đ/c Võ Đức Hoàng
Ủy viên Ban Chấp hành
CT CĐ, PGĐ CPMB

Đ/c Nguyễn Công Toàn
Ủy viên Ban Chấp hành
CT CĐ, PGĐ SPMB
CÁC BAN
BAN VĂN PHÒNG - TỔNG HỢP   BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT   BAN TÀI CHÍNH   BAN TUYÊN GIÁO – NỮ CÔNG   ỦY BAN KIỂM TRA
Phó Trưởng Ban: Đ/c Lê Minh Hà   Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Văn Sang   Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Thanh Thu   Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Thanh Thu
Phó Trưởng Ban: Đ/c Lương Lan Dung (TB Quan hệ quốc tế)
  Chủ nhiệm: Đ/c Đỗ Văn Nguyên (PTB Kiểm soát nội bộ)
Phó Trưởng Ban: Đ/c Lê Duyên Hải

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.