ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đ/c Đặng Phan Tường
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT


Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng
Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên
Tổng Giám đốc EVNNPT


Đ/c Trịnh Tuấn Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Chủ tịch Công đoàn EVNNPT

Đ/c Bùi Văn Kiên
Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy
Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

Đ/c Đỗ Đức Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT

Đ/c Võ Đình Thủy
Ủy viên Ban Thường vụ
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4Đ/c Lưu Minh Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
Thành viên HĐTV EVNNPT

Đ/c Nguyễn Minh Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành
Thành viên HĐTV EVNNPT

Đ/c Nguyễn Ngọc Tân
Ủy viên Ban Chấp hành
Thành viên HĐTV EVNNPT


Đ/c Vũ Trần Nguyễn
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

Đ/c Phạm Lê Phú
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

Đ/c Lưu Việt Tiến
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Tổng Giám đốc EVNNPT


Đ/c Lương Lan Dung
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Quan hệ quốc tế EVNNPT

Đ/c Vũ Hồng Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
Chánh VPĐU, PCN UBKT

Đ/c Trần Thanh Phong
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2

Đ/c Hoàng Xuân Phong
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3


Đ/c Phan Lương Thiện
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB

Đ/c Nguyễn Đức Tuyển
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB

Đ/c Đoàn Tấn Phong
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
VĂN PHÒNG   BAN TỔ CHỨC   BAN TUYÊN GIÁO   ỦY BAN KIỂM TRA
Chánh VP: Đ/c Vũ Hồng Nguyên   Trưởng Ban: Đ/c Bùi Văn Kiên   Trưởng Ban: Đ/c Đỗ Đức Hùng
Phó Trưởng Ban: Đ/c Lê Xuân Hoan
  Chủ nhiệm: Đ/c Trịnh Tuấn Sơn
Phó Chủ nhiệm: Đ/c Vũ Hồng Nguyên

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.