• Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

    08:43 | 10/03/2020

    Ngày 9/12/2009, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-EVN về việc ban hành tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dưới đây là nội dung tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.