Công đoàn PTC2 bám sát cơ sở, chăm lo người lao động

09/08/2021 | Vừa qua Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện “Tháng Công nhân” theo Thông báo kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức qua truyền hình trực tuyến, ông Nguyễn Đăng Thông...

Lan tỏa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng tới Đoàn viên và người lao động PTC1

23/06/2021 | Sáng 23/6/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể người lao động (NLĐ) trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí...

Công đoàn CPMB: Tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.

23/06/2021 | Ngày 23/6/2021, Công đoàn Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc (Theo Văn bản số 773/CĐEVNNPT-TG ngày 11/6/2021)...

Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện