Công đoàn EVNNPT: Sát cánh cùng chuyên môn chăm lo người lao động trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4

23/09/2021 | Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với chuyên môn kêu gọi ủng hộ CBCNV khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền 1,156 tỷ đồng; hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 CBCNV...

CBCNV-NLĐ Công ty Truyền tải điện 1 ủng hộ đồng nghiệp khu vực miền Nam 264.550.000 đồng

31/08/2021 | Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, trên diện rộng, với số ca nhiễm lớn, đặc biệt tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thực hiện chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 đã đóng...

CTLT phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công nhân viên EVNNPT chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

27/08/2021 | Ngày 27/8/2021, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành Chỉ thị liên tịch số: 3456/CTLT-EVNNPT về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công nhân viên EVNNPT chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Thơ: Tự hào ta gọi Việt Nam ơi!

24/08/2021 | Thân tặng những đồng nghiệp đang ngày đêm khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia!

Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện