Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức thành công lớp tập huấn kỹ năng truyền thông và tổ chức sự kiện

Thứ năm, 23/9/2021 | 11:00 GMT+7
Nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về công tác truyền thông và tổ chức sự kiện cho các cán bộ Công đoàn chuyên trách, các cộng tác viên truyền thông kiêm nhiệm của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Trong hai ngày từ ngày 21/9 đến ngày 22/9/202, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông và tổ chức sự kiện bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Meeting. Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) được giao tổ chức triển khai lớp tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Meetings

Tham dự khóa tập huấn có ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đại diện lãnh đạo các ban Tổ chức và Nhân sự, Truyền thông EVNNPT và 72 học viên là cán bộ thuộc Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, thành viên mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền Công đoàn EVNNPT.

Tại khóa học lần này, các học viên được nghe và tiếp thu hai nội dung thông qua 11 chuyên đề do Tiến sĩ Phan Văn Kiền - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo báo chí và truyền thông, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội và ông Lê Xuân Hoan - Phó Ban Truyền thông EVNNPT hướng dẫn.

Bốn chuyên đề do Tiến sĩ Phan Văn Kiền hướng dẫn gồm: Chuyên đề 1 - Tiếp xúc báo chí từ góc nhìn ngành Điện; xử lý khủng hoảng truyền thông khi có sự cố; Chuyên đề 2 - Quyền và nghĩa vụ của cán bộ ngành Điện dưới góc nhìn của Luật báo chí, vận dụng Binh pháp Tôn Tử vào xử lý khủng hoảng truyền thông; Chuyên đề 3 - Kỹ năng tổ chức sự kiện và Chuyên đề 4 - Thực hành kỹ năng tổ chức họp báo.

Tiến sỹ Phan Văn Kiền - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo báo chí và truyền thông, Trường Đại học Xã hội & Nhân văn Hà Nội thuyết trình nội dụng tại lớp tập huấn

Bảy chuyên đề do ông Lê Xuân Hoan - Phó Ban Truyền thông EVNNPT hướng dẫn gồm: Chuyên đề 1 - Bộ máy truyền thông của EVNNPT; Chuyên đề 2 - Các văn bản liên qua đến công tác truyền thông của EVNNPT; Chuyên đề 3 - Các công cụ, phương tiện truyền thông của EVNNPT; Chuyên đề 4 - Tin bài đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong 8 tháng đầu năm 2021; Chuyên đề 5 - Một số nét chính về công tác truyền thông của EVNNPT; Chuyên đề 6 - Chất liệu truyền thông và Chuyên đề 7 - Chuyển đổi số trong công tác truyền thông.

Ông Lê Xuân Hoan - Phó Ban Truyền thông EVNNPT thuyết trình nội dụng tại lớp tập huấn

Thông qua các chuyên đề của giảng viên hướng dẫn trên lớp qua hai ngày tập huấn, các học viên học được rất nhiều những kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác truyền thông, trong phần thảo luận, bên cạnh tham gia thảo luận các chuyên đề được hướng dẫn trong hai ngày tập huấn thì hầu hết các học viên đều đi sâu vào chuyên đề 6 về chất liệu truyền thông, các ý kiến tham luận đều có chung nhận xét, chia sẻ là:

Để tăng cường chất lượng thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là  công tác sản xuất tin, bài, các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ công nhân viên trong lĩnh vực công tác và đời sống hằng ngày, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ truyền thông các cấp về kỹ năng, phương pháp truyền thông chất lượng và chuyên nghiệp, đa dạng hoá các tài liệu truyền thông phù hợp để cung cấp kiến thức khác nhau cho mạng lưới truyền thông, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá quá trình truyền thông, hiệu quả truyền thông và từ đó rút kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện các chủ đề, đồng thời cần tuyên truyền những mô hình hay, những cách làm tốt của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong toàn Tổng công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác. Xây dựng và đào tạo đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên đồng bộ về số lượng, chất lượng thông qua tập huấn, đào tạo. Chú trọng công tác động viên, khích lệ bằng các hình thức khác nhau đối với cộng tác viên, tạo điều kiện cho mạng lưới cộng tác viên tham gia vào các hoạt động trong quá trình thực hiện hiệm vụ sản xuất để họ có được những thông tin, hình ảnh trung thực giúp cho việc viết bài, đưa tin được kịp thời và chính xác.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu bế mạc lớp học

Phát biểu bế mạc khóa tập huấn, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, công tác truyền thông đã được Công đoàn Tổng công ty đặc biệt quan tâm, luôn hướng tới xây dựng và phát triển công tác truyền thông, tạo sự lan tỏa thông tin trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên và cộng đồng xã hội. Để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của khoa học công nghệ, công tác truyền thông tổ chức sự kiện cần phải được đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Muốn đạt được điều đó mạng lưới cộng tác viên cần phải đáp ứng được các tiêu chí tinh nhanh, năng động, linh hoạt và chính xác, tin bài phải gần gũi và hấp dẫn sát với thực tế và mong muốn khoá học sẽ mang lại cho các học viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ truyền thông và tổ chức sự kiện để áp dụng có hiệu quả với yêu cầu công việc trong thời gian tới.

Thông qua lớp tập huấn truyền thông và tổ chức sự kiện do Công đoàn Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia tổ chức lần này các học viên đã được trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong công tác truyền thông của EVNNPT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hải Hà - TTDVKT1