Nỗ lực không ngừng, NPTS hoàn thành xây dựng TBA 220 kV NMĐMT Trung Nam - Trà Vinh trong 35 ngày đêm

12/09/2019 | Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật điện (thí nghiệm, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, sửa chữa thiết bị, xây dựng mới và xử lý sự cố...) nhằm đảm bảo truyền tải điện an toàn cho hệ thống truyền...

Đóng điện đưa vào vận hành MBA 220 kV - 250 MVA tại TBA 220 kV Đình Vũ

03/09/2019 | Vào lúc 05h30 ngày 30/8/2019 tại Trạm biến áp 220 kV Đình Vũ, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA (AT2), hoàn thành công trình "Mở rộng trạm biến áp 220 kV Đình Vũ".

SPMB làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang để tháo gỡ khó khăn cho các dự án 220 – 500 kV trên địa bàn tỉnh

29/08/2019 | Ngày 28/8/2019 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các địa phương về công tác đầu tư xây dựng các công trình truyền tải điện 220 -500 kV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.