Nữ công nhân Truyền tải có tấm lòng nhân ái

19/09/2019 | Tài liệu Văn hóa của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã nêu rõ: “…Đề cao tính nhân văn, coi trọng lòng nhân ái..." là chuẩn mực đạo đức của mỗi CB CNV ngành truyền tải điện. Mỗi cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia luôn hướng tới con người, vì con người. Trong công việc...

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 tổ chức hội thảo về công tác truyền thông và thực thi văn hóa doanh nghiệp

19/09/2019 | Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông cũng như thực thi văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới cho cán bộ chủ chốt. Từ ngày 17/9 đến 19/9/2019, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 (TTDVKT 1) đã tổ chức hội thảo về công tác Truyền thông và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Tham dự hội thảo có ông Lê...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy EVNNPT về công tác dân vận

18/09/2019 | Ngày 18/9/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) đã đến kiểm tra thực hiện Kế hoạch giám sát công tác dân vận của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối cùng các đ/c trong Ban Dân...