Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ( EVNNPT) công bố thông tin

Thứ năm, 16/5/2019 | 10:15 GMT+7
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

​Ngày 16/5/2019, Tổng giám đốc EVNNPT thực hiện công bố thông tin theo văn bản 1630/EVNNPT-KH sau khi Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt thông tin công bố. 

Thông tin được công bố theo văn bản này bao gồm:

        -Phụ lục 1 (tương ứng với Phụ lục V của Nghị định 81/2015/NĐ-CP) về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 3 năm gần nhất của EVNNPT.

        -Phụ lục 2 (tương ứng với Phụ lục VIII của Nghị định 81/2015/NĐ-CP) về Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của EVNNPT năm 2018.

        -Phụ lục 3 (tương ứng với Phụ lục IX của Nghị định 81/2015/NĐ-CP) về Báo cáo tài chính năm 2018 của EVNNPT.

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm:

1630 16.5.2019 CV gui EVN ve cong bo thong tin theo nghi dinh 81.pdf1630 16.5.2019 CV gui EVN ve cong bo thong tin theo nghi dinh 81.pdf 

Phu luc V - Thuc hien KH 2018 va 3 nam gan nhat.docPhu luc V - Thuc hien KH 2018 va 3 nam gan nhat.doc

Ban Pháp chế