Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin.

Thứ năm, 1/8/2019 | 10:45 GMT+7
​Thực hiện quy định công bố thông tin bất thường của Doanh nghiệp tại điều 20 Nghị định 81/2015/NĐ-CP và điểm d khoản 1 điều 109 Luật Doanh nghiệp 2014, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin thay đổi người quản lý của Tổng công ty như sau:

​Họ và tên: Ông Lưu Minh Tuấn 

Chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên

Lý do: về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/8/2019.

(Chi tiết theo văn bản 2635/BC-EVNNPT ngày 31/7/2019 đính kèm) 2635 Cong bo thong tin bat thuong theo nghi dinh 81.pdf2635 Cong bo thong tin bat thuong theo nghi dinh 81.pdf