HƯƠNG SẮC TRUYỀN TẢI ĐIỆN

thúc đẩy sự phát triển của nữ CBCNV EVNNPT: VSTBPN, Nữ công, Văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng là sân chơi mang bản sắc EVNNPT của hơn 700 nữ CNVCLĐ dưới ngôi nhà chung EVNNPT; nơi thể hiện tài năng của chị em trong công việc (các phong trào thi đua, sáng kiến, đóng góp cho đơn vị…), cuộc sống (cắm hoa, nấu ăn, vẽ, thêu…). Qua đó, chị em tự tin khẳng định mình, tự tin tỏa sáng, đoàn kết, học tập, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, góp sức phát triển EVN/EVNNPT và đơn vị.

EVNNPT phát động phong trào Nam giới và Bình đẳng giới

15/03/2024 | Hưởng ứng phát động của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam; nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại EVNNPT; xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập, an toàn góp phần tăng hiệu suất làm việc cho cán bộ công nhân viên, vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVNNPT và Công đoàn EVNNPT thống...

Nữ công nhân viên chức lao động EVNNPT: Tham mưu giỏi, phối hợp tốt

15/03/2024 | Đây là một trong những phong trào thi đua của Nữ CNVCLĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hưởng ứng các đợt phát động thi đua năm 2024 và thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do Tổng Liên đoàn, Tập đoàn, Công đoàn Điện lực...

Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ và Tổng kết hoạt động nữ công Truyền tải điện 4 - công tác VSTBPN năm 2023 - Triển khai hoạt động nữ công năm 2024.

09/03/2024 | Sáng ngày 08/03/2024 tại Công ty Truyền tải điện 4, Ban Nữ công Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ kết hợp Hội nghị tổng kết hoạt động nữ công và công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) năm 2023 - triển khai hoạt động nữ công năm 2024 và chương trình nói...

EVNNPT phát động phong trào Nam giới và Bình đẳng giới

15/03/2024 | Hưởng ứng phát động của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam; nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại EVNNPT; xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập, an toàn góp phần tăng hiệu suất làm việc cho cán bộ công nhân viên, vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVNNPT và Công đoàn EVNNPT thống...

Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ và Tổng kết hoạt động nữ công Truyền tải điện 4 - công tác VSTBPN năm 2023 - Triển khai hoạt động nữ công năm 2024.

09/03/2024 | Sáng ngày 08/03/2024 tại Công ty Truyền tải điện 4, Ban Nữ công Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ kết hợp Hội nghị tổng kết hoạt động nữ công và công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) năm 2023 - triển khai hoạt động nữ công năm 2024 và chương trình nói...

“Rạng rỡ tháng Mười” phụ nữ NPMB thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/10/2023 | Hưởng ứng chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN/EVNNPT và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã tổ chức chương trình “Rạng rỡ tháng Mười” để Nữ CBCNV NPMB được tham gia các hoạt động “Thực...