HƯƠNG SẮC TRUYỀN TẢI ĐIỆN

thúc đẩy sự phát triển của nữ CBCNV EVNNPT: VSTBPN, Nữ công, Văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng là sân chơi mang bản sắc EVNNPT của hơn 700 nữ CNVCLĐ dưới ngôi nhà chung EVNNPT; nơi thể hiện tài năng của chị em trong công việc (các phong trào thi đua, sáng kiến, đóng góp cho đơn vị…), cuộc sống (cắm hoa, nấu ăn, vẽ, thêu…). Qua đó, chị em tự tin khẳng định mình, tự tin tỏa sáng, đoàn kết, học tập, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, góp sức phát triển EVN/EVNNPT và đơn vị.

“Rạng rỡ tháng Mười” phụ nữ NPMB thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/10/2023 | Hưởng ứng chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN/EVNNPT và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã tổ chức chương trình “Rạng rỡ tháng Mười” để Nữ CBCNV NPMB được tham gia các hoạt động “Thực...

Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

20/10/2023 | Trong không khí mùa thu tháng 10 năm 2023, Ban Nữ công quần chúng Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) 20/10/1930 - 20/10/2023 và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam kết hợp với hoạt động chuyên đề kết nối yêu thương của Nữ Công...

“Rạng rỡ tháng Mười” phụ nữ NPMB thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/10/2023 | Hưởng ứng chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN/EVNNPT và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã tổ chức chương trình “Rạng rỡ tháng Mười” để Nữ CBCNV NPMB được tham gia các hoạt động “Thực...

Lan tỏa Văn hóa EVNNPT trong đội ngũ nữ công Cơ quan EVNNPT

23/09/2023 | “Đoàn kết – thống nhất” là một trong các chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT mà lãnh đạo EVNNPT luôn giữ gìn và phát huy. Lãnh đạo EVNNPT luôn mong muốn dòng chảy văn hóa đó không ngừng được bồi đắp, lan tỏa sâu rộng bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, truyền cảm hứng cho CBCNV EVNNPT nói...