Hương sắc Truyền tải điện

Tên gọi của chuyên trang bao hàm vẻ đẹp trí tuệ cũng như sự duyên dáng, rực rỡ sắc màu của toàn thể nữ CBCNV EVNNPT, là bản sắc riêng của chị em nữ truyền tải điện

Khẩu hiệu/Slogan của chuyên trang là: Tài năng - Tự tin - Tỏa sáng

Chuyên trang mang một ý nghĩa lớn đối với toàn thể nữ CBCNV EVNNPT bởi đây vừa là nơi đăng tải các thông tin liên quan đến các qui định, chính sách dành cho nữ CNVC, vừa là nơi thể hiện tài năng của chị em trong công việc từ các phong trào thi đua trong công tác chuyên môn đến các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng cường hiệu quả làm việc… đến các kỹ năng, niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.

Qua đó, đưa tin về các chế độ, chính sách được lãnh đạo EVNNPT quan tâm, tạo điều kiện nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của chị em cũng như phản ánh đầy đủ các hoạt động của chị em trên mọi lĩnh vực, tạo cơ hội cho chị em tiếp cận thông tin trực tiếp liên quan đến mình một cách nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn cũng như giúp chị em nắm bắt và trau dồi kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm được chia sẻ từ các nữ đồng nghiệp.

Từ đó, chị em hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp của mỗi cá nhân vào sự phát triển chung của EVNNPT cũng như học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, đoàn kết hơn, tự tin khẳng định mình, phát huy khả năng và ngày càng tỏa sáng, tiếp tục góp sức vào quá trình phát triển bản thân cũng như vào sự nghiệp phát triển EVNNPT nói riêng cũng như Tập đoàn nói chung.