SPMB làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang để tháo gỡ khó khăn cho các dự án 220 – 500 kV trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 29/8/2019 | 17:32 GMT+7
Ngày 28/8/2019 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các địa phương về công tác đầu tư xây dựng các công trình truyền tải điện 220 -500 kV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo báo cáo của ông Trương Hữu Thành, Phó giám đốc phụ trách SPMB, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho SPMB triển khai dự án đường dây (ĐD) 500 kV Nhiệt điện Long Phú – Ô Môn và ĐD 500 kV Sông Hậu – Đức Hòa. Ngoài ra để đảm bảo nguồn cung cấp điện cho huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Hậu Giang, EVNNPT đã giao cho SPMB chuẩn bị triển khai dự án TBA 220kV Châu Thành và đấu nối..

SPMB làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về công tác đầu tư xây dựng các công trình truyền tải điện 220 -500 kV.

Đối với các dự án đang thi công, do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởn đến tiến độ. Cụ thể:

Dự án ĐD 500 kV Nhiệt điện Long Phú – Ô Môn có tổng chiều dài 39km, trong đó đi qua tỉnh Hâu Giang 33,6km. Đường dây này đang thi công những hạng mục cuối, tuy nhiên tại huyện Châu Thành A việc thi công dựng cột tại vị trí 135 vướng đền bù; kéo dây từ trụ 131 – 138 vướng 25 hộ có nhà, vật kiến trúc cần di dời. Tại huyện Phụng Hiệp cũng còn 40 trường cần di dời để đảm bảo an toàn đóng điện.

Triển khai kéo dây dẫn của đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú – Ô Môn.

Dự án ĐD 500 kV Sông Hậu – Đức Hòa tại huyện Phụng Hiệp, hành lang an toàn đang trùng với dự án Nhà máy thép Sunpro và còn trên chục gia đình đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền đền bù, gây cản trở cho tiến độ dự án.

Thi công dựng cột đường dây 500 kV Sông Hậu – Đức Hòa.

Đối với  Dự án Trạm biến áp 220 kV Châu Thành và đấu nối, SPMB đề nghị UBND tỉnh cho phép SPMB được tiến hành triển khai công tác khảo sát, đo vẽ địa chính và các công tác liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 9/2019. SPMB cũng đề nghị UBND các cấp thành lập Hội đồng bồi thường cho dự án, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tư vấn thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính.

Sau khi lắng nghe báo cáo của lãnh đạo SPMB và phát biểu của các Sở, Ban, Ngành, chính quyền địa phương các cấp, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và SPMB chuẩn bị công tác bảo vệ thi công vị trí 135; đẩy mạnh công tác vận động tháo dỡ, di dời nhà, vật kiến trúc còn tồn tại ra khỏi hành lang an toàn lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi để SPMB hoàn thành các dự án đầu tư theo đúng quy hoạch và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

       

Trần Hân - SPMB