2,53 Tỷ đồng đã được Công đoàn các cấp của EVNNPT dành cho các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện và đền ơn đáp nghĩa trên toàn quốc năm 2018.

6 Nhà “Mái ấm Công đoàn” đã được trao cho 6 gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động của EVNNPT năm 2018.

100% CNVCLĐ trong EVNNPT được đóng BHXH, BHYT, BHTN; được khám sức khỏe định kỳ và được đi tham quan, nghỉ mát, điều dưỡng.

2,42 Là tổng công suất các dàn năng lượng mặt trời (MWp) đang được EVNNPT triển khai lắp đặt trên mái nhà các phòng điều khiển của 101 trạm biến áp 220 - 500 kV.

217 Sáng kiến cải tiến kỹ thuật được EVNNPT xét duyệt công nhận năm 2018.

EVNNPT vì con người

Chúng tôi nhấn mạnh tính nhân văn trong từng khía cạnh hoạt động của mình

EVNNPT vì xã hội

Chúng tôi phát triển cùng với sự phát triển của cộng đồng địa phương

EVNNPT vì môi trường

Chúng tôi gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và các giá trị của môi trường sống trong từng quyết định đầu tư, từng giải pháp công nghệ