Những thành tựu quan trọng của EVNNPT

Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia với công nghệ ngày càng hiện đại.

Hệ thống truyền tải điện 500 kV giữ vững vai trò “xương sống” trong hệ thống điện toàn quốc.

Hệ thống truyền tải điện 220 kV đảm bảo vai trò “xương sống” trong hệ thống điện của các khu vực, tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

EVNNPT hiện đang quản lý 28.612 km đường dây 500 kV và 220 kV.

EVNNPT hiện đang quản lý 176 trạm biến áp 500 kV và 220 kV, với tổng dung lượng máy biến áp là 115.650 MVA.

Các mốc lịch sử

 • 21/12/1954

  Ngày Truyền thống ngành điện
  (Ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ)

 • 01/07/2008

  Thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

 • 27/05/1994

  Đóng điện đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam.
  Đánh dấu thời điểm Hệ thống truyền tải điện quốc gia được kết nối thống nhất trong cả nước

 • 15/09/1976

  Thành lập Công ty Truyền tải điện 4

 • 01/05/1981

  Thành lập Công ty Truyền tải điện 1

 • 01/11/1981

  Thành lập Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc

 • 07/07/1988

  Thành lập Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung

 • 01/04/1990

  Thành lập Công ty Truyền tải điện 3

 • 01/05/1990

  Thành lập Công ty Truyền tải điện 2

 • 01/08/1995

  Thành lập Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam

 • 01/06/2017

  Thành lập Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện

 • 01/6/2020

  Thành lập Ban Quản lý dự án truyền tải điện