Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVNNPT là doanh nghiệp nhà nước duy nhất có nhiệm vụ phát triển và vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

EVNNPT cam kết trách nhiệm của mình với quốc gia và với từng khách hàng, luôn tuân thủ các quy định của nhà nước, chuẩn mực quốc gia và quốc tế, minh bạch trong mọi hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, hướng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, với sự phục vụ của một tập thể đoàn kết, có niềm tin và sự tận tâm trong công việc.

EVNNPT là một trong các doanh nghiệp truyền tải điện chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực ASEAN, và đang chuẩn bị những bước tiến mạnh mẽ trong công nghệ và quản lý để trở thành doanh nghiệp truyền tải điện tiên tiến trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Ngành, nghề kinh doanh chính

Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực

Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện

Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải

Hoạt động tự động hóa và điều khiển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện, các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.

Ngành, nghề liên quan

Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện

Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ

Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin

Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng

Đến tháng 3/2024

EVNNPT quản lý và vận hành tổng cộng

30.097 km

10.806 km ĐD 500 kV
19.291 km ĐD 220 kV
38 TBA 500 kV
149 TBA 220 kV

gần7.000

cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề

Đến tháng 3/2024, EVNNPT quản lý vận hành 30.097 km đường dây (bao gồm 11.427 km ĐD 500 kV và 19.291 km ĐD 220 kV), tăng 250% so với ngày đầu thành lập EVNNPT (năm 2008 là 12.015 km); quản lý vận hành 187 trạm biến áp (gồm 38 TBA 500 kV và 149 TBA 220 kV) với tổng dung lượng MBA là 118.925 MVA, tăng 275% về số TBA và tăng 464% về tổng dung lượng MBA so với ngày đầu thành lập EVNNPT.

Hệ thống truyền tải điện Quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm 220 kV, trạm GIS 220 kV, trạm biến áp không người trực, trạm biến áp số, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA,…

Năm 2020, EVNNPT đã hoàn thành mục tiêu chiến lược, trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN (theo đánh giá của Siemens AG).

Với gần 7.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề đang ngày đêm trực tiếp điều hành, quản lý vận hành hệ thống thiết bị điện áp cao và siêu cao với công nghệ ngày càng hiện đại, tiên tiến. EVNNPT luôn nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam./.