Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo tiến độ dự án Đường dây 500kV mạch 3

22/04/2022 | Ngày 21/4, tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) về tiến độ Đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2).

Ban Thường vụ Đảng uỷ EVNNPT kiểm tra tình hình thi công và thăm hỏi động viên các đơn vị tham gia dự án ĐZ 220 kV mạch kép đấu nối TBA 220 kV Bắc Quang và Trạm biến áp 220 kV Bắc Quang

07/04/2022 | Thực hiện chương trình công tác toàn kháo và chương trình công tác năm 2022, ngày 05/4/2022 Ban thường vụ Đảng ủy EVNNPT có chuyến công tác làm việc với Đảng ủy Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc về tình hình thi công một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đảng ủy EVNNPT nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

01/04/2022 | Ngày 01/4/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy EVNNPT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị TW 4 khóa XIII) gắn với học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số...

Hội nghị Kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 năm 2021

29/11/2021 | Ngày 26/11/2021, Ban chấp hành Đảng bộ công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức hội nghị Kiểm điểm tập thể và các thành viên Ban chấp Đảng bộ nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đề ra những phương hướng, biện...