Đảng ủy PTC3 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 8 tháng đầu năm 2023

16/09/2023 | Đó là khẳng định của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại Hội nghị rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2023.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Quản lý vận hành Trạm (Truyền tải điện TP.HCM)

14/09/2023 | Chi bộ Quản lý vận hành Trạm trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ ngày 19/5/2021 theo Quyết định số 133-QĐ/ĐU ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4. tổng số đảng viên của chi bộ hiện có 24 đồng chí đều có trình độ đại học, nắm giữ các...