Vươn lên hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện.

Tầm nhìn của EVNNPT

Giá trị cốt lõi

01

Tuân thủ

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn tuân thủ pháp luật và các quy định, quy trình, quy chế của EVNNPT.

02

Tôn trọng

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn tôn trọng sự điều hành, chỉ đạo và các ý kiến của cấp trên; tôn trọng các đối tác và các cơ quan liên quan. Đánh giá đúng mức, tôn trọng các cá nhân, đề cao tính nhân văn, lòng vị tha và luôn có ý thức tạo ra môi trường làm việc lành mạnh.

03

Trách nhiệm

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. EVNNPT cam kết làm tròn trách nhiệm của mình, luôn hành động vì lợi ích quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

04

Tận tâm

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn cố gắng mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đề ra; luôn hành động vì lợi ích và sự phát triển của EVNNPT.

05

Tin tưởng

Các tổ chức và cá nhân trong EVNNPT luôn đoàn kết, thống nhất, tự hào là thành viên của EVNNPT và tin tưởng vào tương lai phát triển của EVNNPT.