Mục tiêu cụ thể

01

Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Năm 2020 sản lượng điện truyền tải đạt khoảng 225 tỷ kWh, năm 2025 đạt khoảng 351 tỷ kWh, năm 2030 đạt khoảng 502 tỷ kWh, năm 2040 đạt khoảng 774 tỷ kWh.

02

Đầu tư và phát triển hệ thống truyền tải điện hiện đại, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định với độ tin cậy cao và đảm bảo an ninh lưới điện.

03

Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại, khoa học hướng đến hiệu quả cao.

04

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu - phát triển và tăng cường đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, quản trị doanh nghiệp.

05

Đảm bảo tình hình tài chính ổn định, lành mạnh cho các hoạt động của EVNNPT. Giá truyền tải điện phải đảm bảo đáp ứng cho công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và các hoạt động khác của EVNNPT và EVNNPT có mức lợi nhuận hợp lý, đủ để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với hệ thống truyền tải điện.

06

Nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng đấu nối vào lưới truyền tải điện. Nâng cao thương hiệu và phát triển bền vững EVNNPT.

07

Phát triển liên kết lưới điện để tận dụng hiệu quả khai thác tài nguyên và vận hành hệ thống truyền tải điện. Xây dựng lưới điện liên kết với Lào và các nước trong khu vực với mục tiêu đến năm 2020 nhập khẩu khoảng 1.000 MW, năm 2025 khoảng 3.000 MW và đến năm 2030 khoảng 5.000 MW. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực quản lý vận hành, dịch vụ kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp tầm cỡ khu vực, châu lục và thế giới để có thể xuất khẩu các dịch vụ này sang các nước khác.

08

Phát triển văn hóa doanh nghiệp EVNNPT, hướng đến mục tiêu đa dạng trong văn hóa nhưng thống nhất trong nhận thức, Phát triển EVNNPT bền vững, đảm bảo môi trường xanh - sạch - an toàn, đảm bảo điều kiện của người lao động, công bằng xã hội, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của EVNNPT phù hợp với các quy định của Việt Nam và quốc tế.

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển EVNNPT được phân theo 4 viễn cảnh

Học hỏi và Phát triển

1. Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, khoa học hướng đến hiệu quả cao

2. Cán bộ công nhân viên tự hào tin tưởng vào EVNNPT

Quy trình nội bộ

1. Đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện hiện đại

2. Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành

3. Nâng cao hoạt động nghiên cứu và phát triển

Khách hàng

1. “Sự hài lòng của khách hàng”

2. “Cải thiện và nâng cao thương hiệu EVNNPT”

Tài chính

1. Kiểm soát chi phí hiệu quả

2. Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, ổn định cho hoạt động của EVNNPT

Giải pháp thực hiện

2018 - 2020

Mục tiêu

2021 - 2025

Mục tiêu

2026 - 2030

Mục tiêu
01

Giải pháp về Khoa học công nghệ

Mục tiêu 2018 - 2020

Tạo lập hệ thống truyền tải điện thông minh

Mục tiêu 2021 - 2025

Hoàn thiện hệ thống truyền tải điện thông minh

Mục tiêu 2026 - 2030

Phát triển hệ thống truyền tải điện thông minh gắn với ứng dụng các công nghệ tạo khả năng tự hồi phục hệ thống điện

02

Giải pháp trong Đầu tư xây dựng

Mục tiêu 2018 - 2020

Xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại; bước đầu phát triển lưới truyền tải điện thông minh

Mục tiêu 2021 - 2025

Hoàn thiện xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại và thông minh

Mục tiêu 2026 - 2030

Hoàn thiện xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại và thông minh

03

Giải pháp trong Quản lý vận hành

Mục tiêu 2018 - 2020

Nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện; từng bước ứng dụng công nghệ tự động hóa trong truyền tải điện, công nghệ điều khiển từ xa; từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản lý vận hành và dịch vụ sửa chữa.

Mục tiêu 2021 - 2025

Hình thành đội ngũ quản lý vận hành chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến trong truyền tải điện, ứng dụng tính toán vận hành tối ưu hệ thống truyền tải điện thông minh

Mục tiêu 2026 - 2030

Quản lý và vận hành hệ thống truyền tải điện thông minh, giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường

04

Giải pháp về Tổ chức bộ máy; Phát triển nguồn nhân lực và Quản trị doanh nghiệp

2018 - 2020

Mục tiêu

2021 - 2025

Mục tiêu

2026 - 2030

Mục tiêu
4.1

Giải pháp về Tổ chức bộ máy

Mục tiêu 2018 - 2020

Nghiên cứu, xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng suất lao động.

Mục tiêu 2021 - 2025

Xây dựng mô hình tổ chức chuyên nghiệp hóa và hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến.

Mục tiêu 2026 - 2030

Hoàn thiện mô hình tổ chức EVNNPT đạt tới mục tiêu là tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới.

4.2

Giải pháp về Phát triển nguồn nhân lực

Mục tiêu 2018 - 2020

Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

Mục tiêu 2021 - 2025

Phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Mục tiêu 2026 - 2030

Hoàn thiện đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tiên tiến hàng đầu thế giới.

4.3

Giải pháp trong Quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu 2018 - 2020

Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

Mục tiêu 2021 - 2025

Phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại.

Mục tiêu 2026 - 2030

Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại.

05

Giải pháp về Tài chính và huy động vốn

Mục tiêu

Đảm bảo hoạt động tài chính EVNNPT ổn định - minh bạch - lành mạnh - tự chủ, đảm bảo có lợi nhuận hợp lý cho EVNNPT để đầu tư phát triển.

06

Giải pháp về Thông tin truyền thông, Quan hệ cộng đồng và Quan hệ quốc tế

2018 - 2020

Mục tiêu

2021 - 2025

Mục tiêu

2026 - 2030

Mục tiêu
6.1

Thông tin truyền thông và Quan hệ cộng đồng

Mục tiêu 2018 - 2020

Xây dựng công tác Quan hệ cộng đồng mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Củng cố quan hệ tốt đẹp với các cấp chính quyền, khách hàng, đối tác, các cơ quan báo chí, truyền thông. Xây dựng hình ảnh thương hiệu EVNNPT chuyên nghiệp, hiệu quả, đáng tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng.

Mục tiêu 2021 - 2025

Nâng cao hình ảnh và uy tín của EVNNPT đối với cộng đồng, đối tác, khách hàng, nhà tài trợ; đẩy mạnh khẳng định thương hiệu EVNNPT trong phạm vi khu vực. Xây dựng hình ảnh: “EVNNPT là doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp cho phát triển xã hội”.

Mục tiêu 2026 - 2030

Hệ thống quan hệ cộng đồng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, gắn liền với các hoạt động bảo vệ môi trường.

6.2

Quan hệ quốc tế

Mục tiêu 2018 - 2020

Tăng cường nguồn nhân lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động của bộ phận quan hệ quốc tế. Củng cố quan hệ với các nhà tài trợ truyền thống, đồng thời tìm kiếm các nhà tài trợ mới. Thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác trong ngành trên thế giới. Tăng cường hội nhập quốc tế và khu vực về truyền tải điện.

Mục tiêu 2021 - 2025

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của hệ thống quan hệ quốc tế trong Tổng công ty để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ quan hệ quốc tế. Tiếp cận được cốc nguồn vốn vay mới nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay. Phát triển các quan hệ đối tác chiến lược nhằm tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo, tư vấn, đầu tư. Củng cố vị thế của EVNNPT trong các tổ chức truyền tải điện khu vực và thế giới.

Mục tiêu 2026 - 2030

Hệ thống quan hệ cộng đồng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, gắn liền với các hoạt động bảo vệ môi trường.

2018 - 2020

Mục tiêu

2021 - 2025

Mục tiêu

2026 - 2030

Mục tiêu
07

Giải pháp trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Mục tiêu 2018 - 2020

Tuân thủ và giảm các tác động môi trường, hạn chế xâm phạm đến tài nguyên thiên nhiên, hình thành cơ chế thực hiện trách nhiệm xã hội của EVNNPT.

Mục tiêu 2021 - 2025

Cải thiện chất lượng môi trường theo hướng “dự án xanh”, hạn chế hơn nữa tác động đến tài nguyên thiên nhiên, thực hiện trách nhiệm xã hội của EVNNPT và tiếp cận dần với các quy định về bảo vệ môi trường, xã hội của quốc tế.

Mục tiêu 2026 - 2030

Đạt tiêu chuẩn các “dự án xanh” trong truyền tải điện: không ô nhiễm, thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường. Phát triển EVNNPT bền vững, đảm bảo môi trường xanh - sạch - an toàn, đảm bảo điều kiện của người lao động, công bằng xã hội và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.