Chị nuôi thời Cô vít

19/10/2021 | Hơn một tháng thực hiện “3 tại chỗ” (tháng 8 - 9/2021), cũng là thời gian mà chị Nguyễn Thị Kim Anh không chỉ tròn trách nhiệm của một nhân viên phòng Tài chính Kế toán, mà còn đóng vai trò chính trong những bữa cơm cho cán bộ công nhân viên văn phòng. Đối với các anh, để sắp xếp việc gia đình,...