TTĐ miền Tây 2 ứng dụng công nghệ vệ sinh cách điện hotline đường dây 500 kV Sông Hậu – Mỹ Tho và Mỹ Tho – Ô Môn

23/03/2023 | Ngày 18/3/2023, Đội Truyền tải điện Vĩnh Long (thuộc Truyền tải điện miền Tây 2) đã triển khai thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh hotline) tại các vị trí 98, 103, 104 của đường dây 500 kV Sông Hậu– Mỹ Tho và đường dây 500 kV Mỹ Tho– Ô Môn đi chung cột. Đây là các vị trí có mức...

Đội TTĐ Vĩnh Long ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành đường dây truyền tải điện

23/03/2023 | Theo dòng chảy của khoa học công nghệ, đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều ngành nghề đưa khoa học công nghệ vào sản xuất cũng như vận hành quản lý thiết bị. Trí tuệ nhân tạo cũng góp phần đưa con người đến một tầm cao mới với nhiều phát minh có tính vĩ mô hơn.

PTC4: Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành đường dây truyền tải điện

14/03/2023 | Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành lưới điện là đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Công ty Truyền tải điện 4 luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất và quản lý vận hành...

Đào tạo kiểm tra cách điện composite đường dây (đo IR & UV) đang vận hành

26/02/2023 | Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại văn bản số 444/EVNNPT-KT ngày 14/02/2023 về việc đào tạo kiểm tra cách điện composite đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình. Công ty ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã chủ trì, tổ chức khóa đào tạo kiểm tra cách điện composite (đo IR &...