Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số góp phần giảm chi phí trong hoạt động sản xuất của Truyền tải điện miền Đông 2

28/09/2023 | Số hóa là một phần tất yếu của quá trình thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, khoa học tự động hóa, do vậy trên mọi lĩnh vực đều cần thực hiện số hóa để tối ưu quy trình cũ và tận dụng nguồn lực mới, tiết giảm chi phí và bứt phá trong kinh...

Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện cần tiếp tục phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất

27/09/2023 | Ngày 26/9/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm việc với Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 và lập kế hoạch năm 2024 của đơn vị. Tổng Giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú...

Thiết bị bay không người lái UAV giúp phát hiện kịp thời nguy cơ sự cố lưới truyền tải tại Đắk Lắk

25/09/2023 | Tối ngày 22/9/2023, trong khoảng thời gian 2h15phút, Truyền tải điện Đăk Lăk (thuộc Công ty Truyền tải điện 3 – PTC3) đã khắc phục, xử lý xong điểm tưa đứt dây chống sét cáp quang tại khoảng cột 16.SP3 – 17.SP3 đường dây 220kV Buôn Kuốp-Srêpốk 3, ngăn ngừa xảy ra sự cố vận hành trong mùa mưa bão cao...