Liên hệ báo chí

Ban Truyền thông EVNNPT

  • Số 18, Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
  • SĐT:  024 2220 4498  - Fax:  024 2220 4455
  • Email: tt.npt@npt.evn.vn 
Họ và tên *

 

Điện thoại*

 

Email*

 

Nội dung*
 
Mã xác nhận*