Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVNNPT là doanh nghiệp nhà nước duy nhất có nhiệm vụ phát triển và vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

EVNNPT cam kết trách nhiệm của mình với quốc gia và với từng khách hàng, luôn tuân thủ các quy định của nhà nước, chuẩn mực quốc gia và quốc tế, minh bạch trong mọi hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, hướng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, với sự phục vụ của một tập thể đoàn kết, có niềm tin và sự tận tâm trong công việc.

EVNNPT là một trong các doanh nghiệp truyền tải điện chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực ASEAN, và đang chuẩn bị những bước tiến mạnh mẽ trong công nghệ và quản lý để trở thành doanh nghiệp truyền tải điện tiên tiến trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Ngành, nghề kinh doanh chính

Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực

Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện

Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải

Hoạt động tự động hóa và điều khiển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện, các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.

Ngành, nghề liên quan

Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện

Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ

Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin

Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng

Đến tháng 4/2023

EVNNPT quản lý và vận hành tổng cộng

29.426 km

10.467 km ĐD 500 kV
18.959 km ĐD 220 kV
37 TBA 500 kV
148 TBA 220 kV

gần7.100

cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề

Đến tháng 4/2023, EVNNPT quản lý vận hành 29.426 km đường dây (bao gồm 10.467 km ĐD 500 kV và 18.959 km ĐD 220 kV), tăng 245% so với ngày đầu thành lập EVNNPT (năm 2008); quản lý vận hành 185 trạm biến áp (gồm 37 TBA 500 kV và 148 TBA 220 kV) với tổng dung lượng MBA là 116.400 MVA, tăng 272% về số TBA và tăng 454% về tổng dung lượng MBA so với ngày đầu thành lập EVNNPT.

Hệ thống truyền tải điện Quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm 220 kV, trạm GIS 220 kV, trạm biến áp không người trực, trạm biến áp số, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA,…

Năm 2020, EVNNPT đã hoàn thành mục tiêu chiến lược, trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN (theo đánh giá của Siemens AG).

Với gần 7.100 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề đang ngày đêm trực tiếp điều hành, quản lý vận hành hệ thống thiết bị điện áp cao và siêu cao với công nghệ ngày càng hiện đại, tiên tiến. EVNNPT luôn nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam./.