Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là doanh nghiệp nhà nước duy nhất có nhiệm vụ phát triển và vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

EVNNPT cam kết trách nhiệm tối đa của mình với quốc gia và từng khách hàng, luôn tuân thủ các quy định của nhà nước, chuẩn mực quốc gia và quốc tế, minh bạch trong mọi hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, hướng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, với sự phục vụ của một tập thể đoàn kết có niềm tin và sự tận tâm trong công việc.

EVNNPT hiện tại là một trong các doanh nghiệp truyền tải điện chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực ASEAN, và đang chuẩn bị những bước tiến mạnh mẽ trong công nghệ và quản lý để trở thành doanh nghiệp truyền tải điện tiên tiến trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Ngành, nghề kinh doanh chính

Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực

Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện

Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải

Hoạt động tự động hóa và điều khiển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện, các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.

Ngành, nghề liên quan

Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện

Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ

Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin

Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng

Cho thuê văn phòng

Đến tháng 2/2019

EVNNPT quản lý và vận hành tổng cộng

24.950,03 km

7.827,34 km ĐZ 500 kV
17.122,69 km ĐZ 220 kV
30 TBA 500 kV
123 TBA 220 kV

hơn7.800

cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề

Đến tháng 2/2019, EVNNPT quản lý vận hành tổng số 24.950,03 km đường dây (bao gồm 7.827,34 km ĐZ 500 kV và 17.122,69 km ĐZ 220 kV), tăng 2,26 lần so với ngày đầu thành lập Tổng công ty; quản lý vận hành 153 trạm biến áp (gồm 30 TBA 500 kV và 123 TBA 220 kV) với tổng dung lượng MBA là 91.256 MVA, tăng 2,47 lần về số TBA và tăng 4,31 lần về tổng dung lượng so với ngày đầu thành lập. Hệ thống truyền tải điện Quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm 220 kV, trạm GIS 220 kV, trạm biến áp không người trực, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA,… Tới nay, về quy mô hệ thống điện truyền tải của EVNNPT đứng thứ 3 trong các nước ASEAN và đứng thứ 8 trong 24 tổ chức truyền tải điện của châu Á về chiều dài đường dây, đứng thứ 4 các nước ASEAN và đứng thứ 11 trong 24 tổ chức truyền tải điện của Châu Á về dung lượng MBA./.

Với hơn 7.800 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề đang ngày đêm trực tiếp điều hành, làm việc với thiết bị có cấp điện áp cao và siêu cao, đặc biệt nguy hiểm đối với người lao động, người làm công tác an toàn, người trực tiếp quản lý, điều hành tại các vị trí công tác của Hệ thống Truyền tải điện Quốc gia. Mọi sơ suất, nhầm lẫn, thiếu hiểu biết về kỹ thuật an toàn trong công tác điều hành, thao tác thiết bị điện đều có thể xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện của toàn bộ Hệ thống điện Quốc gia./.