Anh Nguyễn Trí Dũng 14 lần hiến máu: "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại"

06/12/2023 | Hiến máu tình nguyện là một hành động vừa mang ý nghĩa cứu người, vừa là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vận động cán bộ công nhân viên trong đơn vị hưởng ứng...

150 nhân viênTruyền tải điện Tây Bắc 2 hoàn thành khóa huấn luyện PCCC&CNCH định kỳ năm 2023

02/12/2023 | Nhằm giúp cho nhân viên, người lao động tại đơn vị nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), trang bị những kiến thức về cháy, nổ và các biện pháp xử lý sự cố cháy, nổ. Truyền tải điện Tây Bắc 2 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát...

Kiểm điểm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án truyền tải điện của CPMB

03/12/2023 | Ngày 01/12/2023, tại Đà Nẵng , ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và tình hình thi công các dự án theo kế hoạch 2023-2024 của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB).

Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số giúp tiết kiệm chi phí như thế nào?

29/11/2023 | Trong năm 2023, Truyền tải điện Phú Yên (Công ty Truyền tải điện 3) đã quán triệt triển khai thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong mọi mặt hoạt động của đơn vị bao gồm: Quản lý vận hành, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, quản lý...

Đảng bộ EVNNPT tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

04/12/2023 | Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội)...

Tích cực tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

21/11/2023 | Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa có Công văn số 549 - CV/ĐU (ngày 20/11/2023) gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT về việc tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Anh Nguyễn Trí Dũng 14 lần hiến máu: "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại"

06/12/2023 | Hiến máu tình nguyện là một hành động vừa mang ý nghĩa cứu người, vừa là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vận động cán bộ công nhân viên trong đơn vị hưởng ứng...