STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
Đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân
29-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-06-2021 Đang thi công
Quy Mô:
- Xây dựng mới Đường dây 500kV 2 mạch dài khoảng 172.5km với điểm đầu là TBA 500kV Vân Phong và điểm cuối là TBA 500kV Vĩnh Tân. - Xây dựng, lắp đặt thiết bị cho 02 diameter (gồm 02 máy cắt/diameter) cho các ngăn lộ đường dây 500kV đi Vân Phong tại TBA 500/220kV Vĩnh Tân (diameter B15/B16 và B17/B18). - Xây dựng 01 trạm lặp quang REG-4 giữa tuyến đường dây để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin. - Lắp 02 kháng bù ngang 65MVAr tại đầu TBA 500kV Vĩnh Tân. - Xây dựng nhà quản lý vận hà​
2
TBA 500kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối
27-03-2017
07-05-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-03-2017 07-05-2021
Quy Mô:


3
TBA 500kV Thốt Nốt
30-12-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2021 Đang thi công
Quy Mô:
Cấp điện áp chính: 500kV, 220kV và 110kV. - Xây dựng mới trạm biến áp 500/220kV có quy mô công suất lâu dài theo quy hoạch (1x600 + 1x900)MVA = 1500MVA gồm 06 máy biến áp (MBA) tự ngẫu 1 pha 500/220/22(35) kV; trong dự án này lắp 03 MBA 1 pha, công suất 3x200MVA = 600 MVA; + Sân phân phối 500kV: sử dụng sơ đồ 3/2 máy cắt, quy mô 12 ngăn lộ 500kV gồm 6 ngăn lộ đường dây, 02 ngăn lộ MBA 500/220kV và 04 ngăn dự phòng. Trong dự án này chỉ lắp thiết bị cho 07 ngăn lọ bao gồm 06 ngăn đường dây, 01​
STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
30-11-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-11-2018 Đang thi công
Quy Mô:


2
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực Miền Bắc
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ cho các trạm biến áp khu vực miền Bắc (trạm biến áp 500kV Hòa Bình, 500kV Hà Tĩnh, 220kV Hà Đông, 220kV Thái Nguyên và 220kV Vinh) ​
3
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa - Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây – Hòa Bình (C1120)
29-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


4
Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang
30-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


5
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Chèm và Hà Đông - Chèm
29-11-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-11-2019 Đang thi công
Quy Mô:
DZ220kV Hòa Bình - Chèm dài 74km, Hà Đông - Chèm dài 16,3km​
6
Đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng
31-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:
1. Phần đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng - Xây dựng 01 mạch cáp ngầm 220kV từ ngăn F02A thuộc TBA 220kV Lào Cai đi dọc theo đường nội bộ trong trạm, ra khỏi cổng trạm và đấu nối đến vị trí 02, dài khoảng 265m. - Xây dựng mới đường dây 220kV 02 mạch và 04 mạch từ TBA 220kV Lào Cai đến TBA 220kV Bảo Thắng, chiều dài khoảng 16.716 km. 2. Phần mở rộng ngăn lộ tại TBA 220kV Bảo Thắng - Xây dựng 02 ngăn lộ 220kV tại vị trí đất hiện hữu trong TBA 220kV Bảo Thắng (vị trí xây dựng tại ngăn D0​
7
Đường dây 220kV mạch kép đấu nối trạm 220kV Bắc Quang
17-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng mới đường dây 02 mạch 220kV từ vị trí cột đấu nối nằm giữa khoảng néo G24B- G25 của đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái đến TBA 220kV Bắc Quang, chiều dài khoảng 43,3km​
8
Đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối
27-08-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-08-2019 Đang thi công
Quy Mô:
+ Xây dựng đường dây 220kV 04 mạch từ NMNĐ Hải Dương đấu nối vào đường dây mạch kép 220kV NMNĐ Phả Lại – TBA 220kV Hải Dương 2 hiện hữu, chiều dài khoảng 1km. + Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ NMNĐ Hải Dương đến TBA 500/220kV Phố Nối hiện hữu, chiều dài khoảng 55,832 km (trong đó một số đoạn đường dây được bố trí cột 04 và 06 mạch kết hợp đi chung với đường dây 110 kV). + Phần mở rộng ngăn lộ 220 kV tại Trạm 500 kV Phố Nối: Lắp đặt thiết bị cho02 ngăn lộ đường dây đi Nhiệt điện Hải Dươn​
9
Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện và đường dây 220 kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện
31-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:
1. Phần trạm biến áp 220 kV Bá Thiện Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV Bá Thiện với quy mô: ­ MBA 220/110 kV: quy mô 02 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA. ­ Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn lộ; giai đoạn này lắp thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 05 ngăn lộ. ­ Phía 110 kV: quy mô 20 ngăn lộ; giai đoạn này lắp thiết bị cho 11 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 9 ngăn lộ. ­ Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối; Hệ thống điều khiển​
10
Trạm biến áp 220kV Bắc Quang
17-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV với quy mô: - Máy biến áp (MBA): 02 MBA 220/110/22 kV x 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 250 MVA(AT1), dự phòng 01 MBA; - Phía 220kV: quy mô đầy đủ là sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 08 ngăn lộ; giai đoạn này vận hành theo sơ đồ tam giác lắp đặt thiết bị cho 03 ngăn lộ; dự phòng 05 ngăn lộ; - Phía 110kV: sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái gồm 26 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 20 ngăn lộ; dự phò​
11
Trạm biến áp 220 kV Dương Kinh
30-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:
1. Phần trạm biến áp Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV với quy mô: - MBA 220/110 kV: giai đoạn này lắp đặt 01 MBA công suất 250 MVA (AT3), dự phòng vị trí cho 02 MBA. - MBA 110/22 kV: giai đoạn này lắp đặt 01 MBA công suất 63 MVA (T5), dự4 phòng vị trí cho 01 MBA. - Phía 220 kV: quy mô 13 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 06 ngăn lộ. - Phía 110 kV: quy mô 24 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 16 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 08 ngăn lộ. - ​
12
Trạm biến áp 220kV Yên Hưng và đấu nối
30-06-2020
13-06-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-06-2020 13-06-2022
Quy Mô:


13
Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ và đấu nối
29-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:
­ Máy biến áp (MBA): Lắp đặt 01 MBA (AT1) 220/110/22kV - 250MVA. ­ Phía 220kV: Sơ đồ tứ giác (dự phòng diện tích đất để sau này phát triển thành sơ đồ 2 thanh cái và thanh cái vòng) gồm 01 ngăn MBA, 2 ngăn xuất tuyến đường dây, 1 ngăn liên lạc bằng dây dẫn. Dự phòng lắp đặt cho 4 ngăn thiết bị. ­ Phía 110kV: sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 16 ngăn thiết bị 110kV. Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 9 ngăn thiết bị gồm:01 ngăn tổng máy biến áp, 6 ngăn đường dây 110kV, 1 ngăn li​
14
Trạm biến áp 220 kV Yên Thủy và đấu nối
31-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng trạm biến áp 220/110/22 kV có quy mô: - Giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 125 MVA. - Phía 220 kV: Lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn đường dây và 1 ngăn MBA theo sơ đồ tứ giác (vận hành theo sơ đồ tam giác). - Phía 110 kV: Lắp đặt thiết bị cho ngăn lộ (01 ngăn máy biến áp, 01 ngăn liên lạc, 04 ngăn đường dây). Xây dựng mới đường dây 220 kV từ TBA 220 kV Yên Thủy đấu nối chuyển tiếp với đường dây mạch kép 220 kV Hòa Bình - Nho Quan hiện hữu, chiều dài khoảng 0,9km.​
15
Trạm biến áp 220kV nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
­ Lắp đặt 02 máy biến áp (MBA AT3, AT4) 225/115/23kV - 250MVA nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối. ­ Trang bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch 24mH tại ngăn phân đoạn 220kV. ­ Lắp đặt 01 máy biến áp tự dùng 23/0,4kV-560KV. ­ Phía 220kV: Lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA AT3, AT4. Kéo dài hệ thống 2 thanh cái và thanh cái vòng phía 220kV, hoàn thiện sơ đồ lắp đặt cho 2 MBA 220kV AT3, AT4; điều chuyển thiết bị ngăn phân đoạn hiện hữu (D14) sang lắp đặt tại ngăn mới (D03) ­ Phía 110kV: L​
16
Đường dây 500kV NĐ Quảng Trạch -Vũng Áng và Sân phân phối 500kV TTĐL Quảng Trạch
18-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:


17
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm 500kV, 220kV khu vực miền Trung
01-02-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
01-02-2021 Đang thi công
Quy Mô:
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực miền Trung. Dự án bao gồm 06 công trình sau: - Công trình 01: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 500kV Đà Nẵng - Công trình 02: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 500kV Pleiku. - Công trình 03: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Huế. - Công trình 04: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Quy Nhơn. - Công trình 05: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ t​
18
Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối
29-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-06-2021 Đang thi công
Quy Mô:


19
Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
16-08-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16-08-2018 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng đường dây 220kV, mạch kép (treo trước 1 mạch), dây dẫn ACSR-400mm2,chiều dài 88,06 km. Riêng đoạn G1-G2 dài 227, xây dựng 03 mạch đi trùng tuyến với ĐZ 220kV Đa Nhim-Nha Trang (khoảng cột từ VT346 đến VT347). Xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Nha Trang và 01 ngăn xuất tuyến 220kV, 01 ngăn máy cắt vòng và thanh cái vòng tại TBA 220kV Tháp Chàm. ​
20
Đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát
10-05-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10-05-2019 Đang thi công
Quy Mô:
2 mạch và 4 mạch x 14,91km​
21
Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
20-03-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-03-2018 Đang thi công
Quy Mô:
+ Xây dựng đường dây 220kV mạch kép, dài khoảng 101,6km, từ TBA Bắc Giang (hiện có) đến TBA 220kV Lạng Sơn (xây dựng mới); + Xây dựng mới 02 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Bắc Giang và cải tạo sơ đồ “tứ giác” hiện có của trạm thành sơ đồ “hệ thống hai thanh cái có thanh cái vòng”; + Xây dựng mới nhà quản lý vận hành đường dây Lạng Sơn;​
22
Đường dây 220 kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2
09-05-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
09-05-2019 Đang thi công
Quy Mô:
150,256km​
23
Trạm biến áp 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu
28-09-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-09-2018 Đang thi công
Quy Mô:
- Xây dựng mới trạm biến áp 220kV theo quy hoạch được duyệt là 2x250MVA, trong dự án này lắp đặt 1 MBA 250MVA. - Xây dựng tuyến đường dây mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Hoà Khánh – Đà Nẵng, quy mô như sau: + Chiều dài tuyến đoạn đi cáp ngầm: 7440m; Loại dây: cáp đồng 1 lõi/1 pha, tiết diện 1600mm2, cách điện XLPE, màn chắn kim loại làm bằng vật liệu nhôm gợn sóng. + Chiều dài tuyến đoạn đi trên không: 2507m; Loại dây ACSR/Mz 500/64. - Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV có chiều dài 200​
24
Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên
11-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
11-06-2021 Đang thi công
Quy Mô:


25
Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối
24-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
24-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:
- Xây dựng mới TBA 220/110/22kV, công suất đặt 2x125MVA theo quy hoạch. dự án này lắp đặt trước 01 máy 125MVA. - Xây dựng đoạn nhánh rẽ 220kV, 02 mạch, dài khoảng 0,385km, dây dẫn ACSR 500/64 đấu nối vào đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk hiện có. - Xây dựng đường dây 01 mạch 22kV, dài khoảng 0,452km, dây dẫn ACX-70/11 đấu nối vào đường dây 22kV hiện có, lắp đặt 01 máy biến áp 22/0,4kV-250kVA để cấp điện thi công và tự dùng. - Thay dây chống sét TK70 hiện hữu bằng dây chống sét kết hợp cáp ​
26
Trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối
12-08-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
12-08-2021 Đang thi công
Quy Mô:
1x125MVA​
27
Nhà điều hành sản xuất Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
27-11-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-11-2019 Đang thi công
Quy Mô:


28
ĐD 500kV Củ Chi - rẽ Chơn Thành - Đức Hòa
27-11-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-11-2020 Đang thi công
Quy Mô:


29
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các TBA 500kV, 220kV khu vực miền Nam
31-08-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-08-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Nâng cấp HTĐKBV cho các TBA 500kV (Phú Lâm) 220kV (Cai Lậy, Trà Nóc, Mỹ Tho) với quy mô: trang bị hệ thống ĐK tích hợp theo quy định của EVN, trang bị HT rowle bảo vệ kỹ thuật số, thay biến dòng và biến điện áp của các TBA nhằm phục vụ mua bán điện năng theo quy định hiện hành, trang bị HT đo đếm phục vụ QL và đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện.​
30
ĐD 500kV Đức Hòa-Chơn Thành
30-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:
500kV. 02 mạch và 04 mạch hỗn hợp 500-220kV. 104,03 km. ​
31
Trạm 500kV Long Thành
31-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:
MBA 500kV: 2x900MVA. Giai đoạn 1: 1x900MVA, 2x250MVA​
32
ĐD 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây
20-10-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-10-2019 Đang thi công
Quy Mô:
L=16km​
33
Nâng công suất TBA 500 kV Đắk Nông
18-11-2021
18-03-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-11-2021 18-03-2022
Quy Mô:


34
Lắp MBA liên lạc 500/220kV tại SPP 500kV Long Phú
14-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
14-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


35
Cáp ngầm Tân Cảng - Tao Đàn
30-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


36
Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước
15-11-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15-11-2019 Đang thi công
Quy Mô:


37
Cải tạo đường dây 110kV Nhiệt Điện Phú Mỹ - Tân Thành thành đường dây hỗn hợp 4 mạch 220 - 110kV
05-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
05-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


38
Trạm 220kV Tam Phước
30-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Phần trạm biến áp - Xây dựng mới TBA 220/110 kV với quy mô: 02 MBA với tổng công suất 500 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110 kV - 250 MVA (AT1). - Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 05 ngăn lộ. - Phía 110 kV: quy mô 18 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 09 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 09 ngăn lộ. - Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối cấp điện cho tự dùng. - Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lư​
39
Trạm 220kV Cam Ranh
10-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:
- Lắp đặt 02 máy biến áp (MBA) 220/110/22kV - 250MVA. - Lắp đặt thiết bị 02 ngăn lộ tổng 220kV cho MBA 220/110/22kV. - Lắp đặt thiết bị 02 ngăn lộ tổng 110kV cho MBA 220/110/22kV, 04 ngăn lộ xuất tuyến 220kV và 06 ngăn lộ xuất tuyến 110kV. - Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, hệ thống thông tin liên lạc và scada: được trang bị phù hợp quy định hiện hành. - Xây dựng mới 2 đoạn đường dây 220kV mạch kép để đấu nối vào đường dây 220kV Tháp Chàm – Nha Trang (hiện hữu), với chiều dài khoảng ​
40
Trạm 220kV Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên
28-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


41
Trạm 220kV An Phước
12-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
12-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:
220KV​
42
TBA 220kV Năm Căn và DD 220kV Năm Căn - Cà Mau 2
30-01-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-01-2021 Đang thi công
Quy Mô:


43
Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu 2 và đấu nối
30-06-2021
12-10-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-06-2021 12-10-2021
Quy Mô:
1. Phần trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu Xây dựng mới TBA 220/110 kV với quy mô: ­ MBA 220/110 kV - 250 MVA: Quy mô 02 MBA 220/110/22kV - 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA (AT2). ­ Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 04 ngăn; dự phòng vị trí cho 08 ngăn. ­ Phía 110 kV: quy mô 21 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn; dự phòng vị trí cho 15 ngăn. ­ Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối cấp điện cho tự dùng. ­ Hệ thống điều khiển, bảo​
44
Trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 1
19-03-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-03-2020 Đang thi công
Quy Mô:
02 tầng hầm, 07 tầng nổi ​
45
Thay dây chống sét thứ 2 trên Đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 bằng dây chống sét có kết hợp cáp quang OPGW
30-09-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-09-2018 Đang thi công
Quy Mô:
Thay dây chống sét bằng cáp quang với tổng chiều dài 1727km​
46
Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch khu vực miền Nam
28-02-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-02-2019 Đang thi công
Quy Mô:
- Lắp đặt 1 bộ kháng hạn chế dòng ngắn mạch và các thiết bị liên quan tại ngăn phân đoạn 220kV TBA 500kV Sông Mây; các TBA 220kV Cát Lái, Nhà Bè, Long Bình, Thủ Đức và 1 bộ kháng hạn chế dòng tại xuất tuyến 220kV đi Cát Lái tại trạm 220kV Thủ Đức - Chuyển đấu nối các đường dây 220kV hiện hữu + Tại TBA 220kV Long Bình: Thực hiện chuyển đổi đấu nối 1 mạch đz 220kV Tân Uyên - Long Bình chuyển tiếp trên đường dây Long Bình - Long Thành + Tại trạm 220kV Bình Chánh: Thực hiện chuyển đổi đấu nối 1 m​
47
Nâng công suất TBA 500 kV Pleiku 2
15-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:

2x450→2x900
48
Trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
- Xây dựng mới TBA 220/110/22kV, công suất đặt 2x250MVA. Giai đoạn này lắp đặt hoàn chỉnh 02 MBA 250MVA. - Xây dựng đường dây đấu nối 220kV, 04 mạch, dài khoảng 93m, dây dẫn phân pha 2xACSR-330/43 đấu nối TBA 220kV Phố Cao vào đường dây 220kV Thái Bình - Kim Động hiện có. - Xây dựng đường dây 35kV, 01 mạch, dài khoảng 264m, dây đẫn ACX-70/11 để cấp điện tự dùng cho trạm.​
49
Ðường dây 500 kV đấu nối TBA 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân
26-03-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
26-03-2022 Đang thi công
Quy Mô:
1.27

50
Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ
31-12-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2021 Đang thi công
Quy Mô:
2x103.6

51
Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2
30-03-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-03-2022 Đang thi công
Quy Mô:


52
Đường dây mạch kép 220kV Ninh Phước - 500kV Thuận Nam
12-01-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
12-01-2022 Đang thi công
Quy Mô:
4x4,3 + 2x8,6 km​
53
Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An)
28-12-2015
31-12-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-12-2015 31-12-2017
Quy Mô:


54
Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì
31-12-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2021 Đang thi công
Quy Mô:


55
Lắp máy 2 trạm biến áp 220kV Lạng Sơn
31-12-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2021 Đang thi công
Quy Mô:
Lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA kèm các ngăn lộ tổng 220kV, 110kV vào vị trí dự phòng, nâng công suất trạm lên (125+250) MVA; Lắp đặt thiết bị 01 ngăn đường dây 220kV và 01 ngăn liên lạc; Lắp đặt thiết bị 04 ngăn đường dây 110kV. ​
56
Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối
27-12-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-12-2021 Đang thi công
Quy Mô:


57
Trạm biến áp 220 kV Định Quán và đường dây đấu nối
31-12-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2021 Đang thi công
Quy Mô:
2x0.5km
2x250 MVA
58
Trạm biến áp 220kV Duyên Hải và đấu nối
24-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
24-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:


59
Nâng công suất TBA 500kV Lai Châu (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


60
Lắp máy 2 TBA500kV Tây Hà Nội (K, D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

900MVA
61
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Sơn La - Việt Trì (K, D)
30-03-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-03-2022 Đang thi công
Quy Mô:
- Thay toàn bộ dây dẫn hiện trạng bằng dây siêu nh

STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
Kho lưu trữ của cơ quan EVNNPT
19-06-2020
15-04-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-06-2020 15-04-2021
Quy Mô:


2
Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm
22-07-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22-07-2021 Đang thi công
Quy Mô:
88,041 km​
3
Ngăn lộ 110 kV xuất tuyến đường dây 110 kV Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí tại TBA 220 kV Ninh Phước
22-05-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22-05-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Lắp đặt 01 ngăn lộ 110kV xuất tuyến đường dây 110kV Ninh Phước-Tuy Phong-Phan Rí tại (ngăn E03) TBA 220kV Ninh Phước​
4
Trang bị đồng bộ các thiết bị điện trên lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy
20-08-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-08-2021 Đang thi công
Quy Mô:


5
Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA 220kV Cam Ranh
19-06-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-06-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Lắp MBA 220/110/22kV - 250MVA thứ 2​
6
Lắp máy 2 TBA 220kV Phan Rí (250MVA)
22-07-2020
16-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22-07-2020 16-12-2020
Quy Mô:


7
Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Kiên Bình từ (125+250)MVA lên 2x250MVA và mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 220kV Kiên Bình
28-09-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-09-2020 Đang thi công
Quy Mô:
- Tháo dỡ, thu hồi MBA AT2 220/110 kV - 125 MVA hiện hữu; lắp đặt mới MBA 220/110 kV - 250 MVA vào vị trí MBA AT2, nâng công suất trạm từ (125+250) MVA lên (2x250) MVA. - Lắp đặt 02 ngăn thiết bị 220 kV đấu nối với đường dây 220 kV Kiên Bình -Phú Quốc. - Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với các thiết bị lắp mới ​
8
Nâng cấp, mở rộng nhà điều hành sản xuât Truyền tải điện Ninh Bình
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


Xây mới 01 đơn nguyên nhà 4 tầng kết cấu khung BTC​
9
Mua sắm và quản lý 01 bộ kháng bù ngang 22 kV - 25 MVAr (bao gồm cả 01 máy cắt kháng 22 kV và 01 tủ điều khiển, bảo vệ đồng bộ với kháng)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


Mua sắm 01 kháng 22kV-25MVAr​
10
Cải tạo, nâng cấp kho Hà Đông - Công ty Truyền tải điện 1
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


11
Trang bị xe ô tô thay thế xe hết niên hạn sử dụng; Xe dừng lưu hành theo yêu cầu của đơn vị kiểm định cho PTC1 năm 2020 của PTC1
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


12
Trang bị an toàn: Hình nhân điện tử, máy đo cường độ điện trường và thang nâng di động.
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


13
Lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo sét miền Trung và Nam
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


14
Trang bị dụng cụ nâng cao năng lực xử lý sự cố Viễn thông & Công nghệ thông tin.
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


15
Xây dựng nhà QLVH đội Truyền tải điện thành phố Hòa Bình
16-12-2019
16-06-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16-12-2019 16-06-2020
Quy Mô:
Xây dựng nhà QLVH đội Truyền tải điện thành phố Hòa Bình​
16
Xây dựng nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Tây Bắc 2
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


17
Trang bị bổ sung thiết bị đồng bộ thời gian tại các trạm biến áp 220kV và 500kV
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
bổ sung bộ đồng bộ thời gian​
18
Trang bị Trung tâm vận hành trạm biến áp không người trực của PTC3
04-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
04-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:
- Trang bị 01 hệ thống thông tin vận hành (HTTTVH) cho Bộ phận trực ban của Công ty Truyền tải điện 3 (gọi tắt là B03) có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các trạm biến áp của PTC3 (gồm cả tín hiệu camera giám sát an ninh, giám sát chung thiết bị và tín hiệu của hệ thống phòng cháy chữa cháy) phục vụ quản lý vận hành trạm biến áp không người trực. - Trang bị các thiết bị phục vụ việc chuyển sang phương thức vận hành không người trực cho các trạm biến áp 220kV hiện hữu thuộc phạm vi quản lý vận hành​
19
Bổ sung thiết bị đóng cắt cho mạch trung tính kháng bù ngang 500 kV để giảm TRV và RRV cho PTC4
29-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:
PECC2 tư vấn thiết kế với quy mô: Lắp MC cho mạch trung tính của kháng bù ngang tại các trạm 500kV Sông Mây (03 bộ); 500kV Tân Định (01 bộ); 500kV Tân Uyên (01 bộ); 500kV Phú Lâm (01 bộ); 500kV Ô Môn (02 bộ) ​
20
Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trạm biến áp của PTC4 (Giai đoạn 2-Khu vực Miền Đông)
30-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:
Lắp đặt trên mái nhà điều hành của 18 TBA thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông 1, miền Đông 2 với 2 gam công suất ở mức 40kWp cho các trạm 500kV và 20kWp cho các trạm 220kV theo Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật trang bị hệ thống điện mặt trời trong các trạm biến áp truyền tải được ban hành kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-EVNNPT ngày 23/11/2017 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.​
21
Xây dựng nhà QLVH Đội TTĐ Phú Lâm
18-04-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-04-2018 Đang thi công
Quy Mô:
a) Xây dựng di dời để giải phóng mặt bằng :  Xây dựng bể nước PCCC Trạm 220kV Hóc môn : Gồm 2 bể nước nổi trên mặt đất với thể tích mỗi bể là 150m3, có kết cấu chịu lực bằng BTCT mái lợp tole, chiều cao là 3,5m.  Nhà bơm chữa cháy Trạm 220kV Hóc môn: Nhà trệt có kết cấu chịu lực bằng BTCT. Cao trình nền sàn +0,450; Chiều cao nhà 4,3m. Diện tích sàn 35m2, mái bằng BTCT.  Nhà xe Trạm 220kV Hóc môn: Nhà trệt có kết cấu chịu lực là cột thép, kèo thép, mái lợp tole. Diện tích sàn 108m2. b) Xâ​
22
Xây dựng nhà QLVH Đội TTĐ Bình Chánh
10-08-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10-08-2018 Đang thi công
Quy Mô:
o Nhà làm việc: Có quy mô 03 tầng, kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic, chiều cao công trình từ nền sân đến đỉnh mái là 10,85m. Tổng diện tích sàn xây dựng 389,1 m², o Nhà xe ô tô - nhà xe máy (xây tạm): Công trình tạm, có quy mô 1 tầng, diện tích 96m², kết cấu cột thép I, kèo thép, mái lợp tôn, nền lát gạch Ceramic, chiều cao công trình từ nền sân đến đỉnh mái là 4,8m. o Cổng, tường rào, bảng tên (xây lại phần tường rào mặt tiền): xây dựng​
23
Sơn phủ cách điện để chống nhiễm bẩn cho thiết bị TBA 500kV Duyên Hải
19-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:
Cung cấp sơn và thực hiện sơn phủ nhằm chống nhiễm bẩn cho tất cả các cách điện treo, cách điện đứng và cách điện thiết bị ở cấp điện áp 500kV và 220kV đang vận hành tại TBA 500kV Duyên Hải (không thực hiện sơn phủ sứ xuyên MBA và cách điện các ngăn dự phòng chưa vận hành)​
24
Trang bị thiết bị bay UAV các đơn vị trực thuộc PTC4
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


25
Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật miền Tây 1
20-11-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-11-2020 Đang thi công
Quy Mô:
Xây nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật miền Tây 1​
26
Lắp máy 3 trạm biến áp 220kV Long Biên (D)
04-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
04-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:

3x250 MVA
27
Nâng công suất TBA220kV Bỉm Sơn từ (125+250)MVA lên 2x250MVA (D)
15-10-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15-10-2021 Đang thi công
Quy Mô:

2x250 MVA
lắp thêm 4 ngăn ĐZ 110kV​
28
Nâng cao khả nâng truyền tải đường dây 110kV mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 - TBA 110kV Tiên Sơn, lộ 173 trạm 220kV Ninh Bình và 176 trạm 220kV Nam Định.
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


Thay dây dẫn và phụ kiện​
29
Đưa hệ thống Dữ liệu Công tơ, định vị sự cố lưới điện, giám sát dầu online, camera giám sát sang mạng OTWAN
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


30
Cải tạo nâng cấp nhà làm việc Đội Truyền tải điện Hà Nội 3 và nhà nghỉ ca TBA 500kV Thường Tín
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


31
Lắp máy 2 trạm biến áp 220kV Ba Đồn
17-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:


32
Kho bảo quản vật tư thiết bị tại trạm 500kV Phố Nối
29-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:


33
Xây dựng nhà điều khiển ngăn lộ TBA 220 kV Phan Thiết
30-05-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-05-2022 Đang thi công
Quy Mô:


34
Xây dựng kho lưu trữ tài liệu của Công ty Truyền tải điện 3
05-01-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
05-01-2022 Đang thi công
Quy Mô:


35
Xây dựng Nhà QLVH Đội Truyền tải điện Phan Thiết
28-12-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-12-2021 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng nhà Đội QLVH Đội TTĐ phan thiết với quy mô 1 nhà làm việc 2,5 tầng, nhà ăn, nhà nghỉ ca, kho kín, kho hở, nhà để xe, sân hàng rào​
36
Trang bị Thiết bị thí nghiệm Hóa dầu và thiết bị sửa chữa
03-06-2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
03-06-2022 Đang thi công
Quy Mô:


37
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hà Đông-Thường Tín (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


38
Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
59,3km

39
Thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang ĐD 220kV Hải Dương - Phố Nối, ĐD 220kV Thường Tín – Mai Động và xây dựng các tuyến cáp quang từ TBA 220kV Mai Động – 18 Trần Nguyên Hãn, TBA 220kV Tây Hồ - 15 Cửa Bắc - 18 Trần Nguyên Hãn (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
17 km

40
Lắp MBA 220kV thứ 3 Trạm biến áp 220kV Nhà Bè (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


41
Lắp MBA220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

250 MVA
42
Lắp máy biến áp 220 kV thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Lưu Xá (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


43
'Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Hải Dương đấu nối ĐZ 110 kV Hải Dương - Đồng Niên (K, D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


44
Xây dựng hiện trường đào tạo thực hành cho công nhân QLVH và sửa chữa đường dây (D)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
01 KN dài 85 m mạch kép gồm 03 cột thép cao 44,5m
01 KN dài 85 m mạch kép gồm 03 cột thép cao 44,5m