Sổ tay Văn hoá EVNNPT

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2008. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành điện, kể từ thời điểm này công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã được thu về một mối thống nhất. Sự kiện EVNNPT ra đời đã mở ra một tương lai tươi sáng cho lĩnh vực truyền tải điện.

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu và giá trị cốt lõi.

Chuẩn mực đạo đức

Quy tắc ứng xử

Văn hóa giao tiếp

Các ngày kỷ niệm

Bài hát EVNNPT

Bài hát Hành khúc Truyền tải điện Việt Nam (sáng tác: An Thuyên) được lựa chọn là Bài hát truyền thống của EVNNPT​


Tệp đính kèm
HanhKhucTruyenTaiDienVN.pdf

Chuyên trang Văn hoá EVNNPT