• CPMB: Triển khai thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN, EVNNPT

    19:00 | 25/11/2023

    Từ năm 2021, EVN/EVNNPT đã có nhiều hướng dẫn, quy định về Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVNNPT với mục đích giúp cho các đơn vị trực thuộc, toàn thể CBCNV toàn EVNNPT có được nhận thức đúng, áp dụng đầy đủ hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN, EVNNPT chính xác phù hợp từ trên xuống; Mỗi...