• Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

    16:23 | 22/07/2022

    Ngày 15/7/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-EVN về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  • Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

    08:43 | 10/03/2020

    Ngày 9/12/2009, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-EVN về việc ban hành tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dưới đây là nội dung tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.