• Tài liệu Văn hóa an toàn EVN

  07:00 | 10/06/2024

  Ngày 30/5/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 569/QĐ-EVN, về việc ban hành Tài liệu Văn hóa an toàn EVN.

 • Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  16:23 | 22/07/2022

  Ngày 15/7/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-EVN về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 • Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  08:43 | 10/03/2020

  Ngày 9/12/2009, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-EVN về việc ban hành tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dưới đây là nội dung tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.