Cung cấp cột thép, dây dẫn cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 với tinh thần “móng không đợi cột, cột không đợi dây”

25/02/2024 | Đó là yêu cầu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), kiêm Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) Vũ Trần Nguyễn tại buổi kiểm tra tình hình cung cấp cột thép của nhà thầu Đại Dũng và dây dẫn của nhà thầu Đại Long, Cadivi cho Dự án đường dây 500kV Quảng...

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Vũ Trần Nguyễn đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và TBA 500kV Thanh Hoá

24/02/2024 | Ngày 23/2/2024, tại Thanh Hóa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) kiêm Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) Vũ Trần Nguyễn đã đi kiểm tra công trường và làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn thương mại công nghiệp Việt Á (nhà thầu Việt Á) đôn đốc đẩy...