Đoàn công tác của TGĐ EVNNPT kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD - ĐTXD tại PTC1

17/05/2022 | Ngày 16/5/2022, đoàn công tác của Tổng Giám đốc (TGĐ) Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc dẫn đầu đã đến làm việc tại Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), kiểm điểm về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây...

Rà soát tiến độ đầu tư xây dựng năm 2022 của Ban QLDA các công trình điện miền Trung

06/05/2022 | Ngày 5/5, tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có buổi làm việc với Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng các tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.