Đào tạo kiểm tra cách điện composite đường dây (đo IR & UV) đang vận hành

26/02/2023 | Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại văn bản số 444/EVNNPT-KT ngày 14/02/2023 về việc đào tạo kiểm tra cách điện composite đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình. Công ty ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã chủ trì, tổ chức khóa đào tạo kiểm tra cách điện composite (đo IR &...

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN toàn diện nhằm thay đổi cách thức quản lý vận hành lưới điện truyền tải

07/02/2023 | Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ông Nguyễn Tuấn Tùng tại buổi làm việc với Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), ngày 02/02/2023 tại Thành phố Nha Trang, về tình hình triển khai ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) tại các Đội truyền tải điện.