Đoàn đại biểu EVNNPT tham dự phiên họp chuẩn bị Hội nghị JMCC 24

16/07/2024 | Trong khuôn khổ hợp tác với Ủy ban Hợp tác về Vận hành, Bảo trì hệ thống truyền tải điện (JMCC), các cuộc họp thường niên sẽ được luân phiên tổ chức bởi các thành viên bao gồm phiên họp chuẩn bị và phiên họp chính thức. Vừa qua, phiên họp chuẩn bị JMCC 24 đã được tổ chức tại bang Sarawak, Malaysia,...

EVNNPT làm việc với Công ty Truyền tải điện Pháp về triển khai hệ thống thông tin quản lý tài sản lưới điện

02/06/2024 | Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật dưới nguồn tài trợ của AFD, từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2024 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện Pháp (RTE) triển khai nội dung làm việc về hệ thống quản lý tài sản và bảo trì.