Đóng điện mang tải đường dây 500 kV Vũng Áng – Quảng Trạch, hoàn thành toàn bộ đường dây 500 kV mạch 3

17/08/2022 | Vào lúc 6 giờ 06 phút, ngày 17/8/2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện mang tải Đường dây 500 kV Vũng Áng – Quảng Trạch. Sau khi đóng điện mang tải, toàn bộ dự án Đường dây 500 kV mạch...

CTLT phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công nhân viên EVNNPT chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

27/08/2021 | Ngày 27/8/2021, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành Chỉ thị liên tịch số: 3456/CTLT-EVNNPT về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công nhân viên EVNNPT chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Thư của đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT động viên CBCNV khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19

12/08/2021 | Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt hiện nay làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống cán bộ, công nhân viên trong toàn EVNNPT, nhất là đối với những khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội.

EVNNPT khẩn trương triển khai dự án trọng điểm quốc gia: Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân

23/07/2021 | Ngày 20/7/2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) - đơn vị được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) giao quản lý, điều hành dự án - đã phát lệnh khời công Dự án thành phần 1 “Từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm D (G36A) – Điểm đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào Đường dây...