Thông báo mời thu xếp vốn 4 Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới Phố Nối

30/09/2023 | Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 04 dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới Phố Nối theo hình thức chào cạnh tranh. Đây là các dự án đặc biệt cấp bách, được Chính phủ chỉ đạo EVNNPT phải phấn đấu hoàn thành các dự án trước ngày 30/6/2024.

THÔNG BÁO MỜI THU XẾP VỐN CHO CÁC DỰ ÁN LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN

14/05/2023 | Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 08 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: tranthikimngan@npt.com.vn để được nhận miễn phí 08 HSYC tương ứng với...

Đóng điện mang tải đường dây 500 kV Vũng Áng – Quảng Trạch, hoàn thành toàn bộ đường dây 500 kV mạch 3

17/08/2022 | Vào lúc 6 giờ 06 phút, ngày 17/8/2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện mang tải Đường dây 500 kV Vũng Áng – Quảng Trạch. Sau khi đóng điện mang tải, toàn bộ dự án Đường dây 500 kV mạch...