6 nhiệm vụ trọng tâm EVN thực hiện trong năm 2012.

Thứ ba, 21/2/2012 | 15:00 GMT+7
Năm 2011 là năm đầu tiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam bước vào thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2011 -2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng  toàn quốc lần thứ VI. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, với sự giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương và các Bộ ngành địa phương trong cả nước, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội. Bước sang năm 2012,  trên cơ sở Nghị quyết 01/NQ - CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sự toán ngân sách nhà nước năm 2012, trong đó có nêu các mục tiêu tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả  và sức cạnh tranh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. ​

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được năm 2011, với  quyết tâm và sự nhất trí cao về nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, xin trích đăng Chỉ thị số 265 ký ngày 4/2/2012 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam như sau:

PhamLethanh522012_6a544.jpg

                                Ông Phạm Lê Thanh - TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN

 

Nhiệm vụ 1: Cung cấp điện và kinh doanh điện năng
Đảm bảo điện cho sản xuất tiêu dùng. Điện sản xuất và mua 118,5 tỷ kWh điện gồm điện do EVN sản xuất là 50,88 tỷ kWh, điện mua ngoài là 67,62 tỷ kWh (trong đó nhập khẩu điện từ Trung Quốc 4,65 tỷ kWh). Sẵn sàng chuẩn bị để đáp ứng nếu nhu cầu điện tăng cao hơn.
Tổng sản lượng điện thương phẩm cung ứng(có tính tới các yếu tố sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả) là 105,18 tỷ kWh, tăng 11,9 % so với năm 2011.
Tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện với mục tiêu tiết kiệm ít nhất là 1,0% điện thương phẩm; Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 9,5%.
 
Nhiệm vụ 2: Đầu tư xây dựng
Tập trung thực hiện khối lượng đầu tư và góp vốn toàn Tập đoàn khoảng 75.567 tỷ đồng, tăng 18,7 % so với thực hiện năm 2011. Khối lượng đầu tư thuần 52.248 tỷ đồng, tăng 21,1 % so với năm 2011.; Trả nợ gốc và lãi vay 22.851 tỷ đồng. Tính toán dành mức độ ưu tiên hợp lý cho phát triển năng lực  hệ thống truyền tải điện 220 – 500 kV.
Đối với các dự án nguồn điện: Đưa vào vận hành 8 tổ máy thuộc dự án với tổng công suất 1.373 MW. Khởi công 4 dự án tổng công suất 2.390 MW. Phối hợp với Bộ, ngành và các đơn vị liên quan để triển khai các thỏa thuận trong các Văn kiện đã ký giữa Việt Nam và Chính phủ LB Nga, Nhật Bản về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Hoàn thành nghiệm thu bàn giao toàn bộ 10 công trình cho vận hành. Hoàn thành công tác thẩm tra, quyết toán 11 dự án.
Đối với các dự án, công trình lưới điện:  Hoàn thành và đưa vào vận hành 231 công trình lưới điện từ 110 -  500 kV (gồm 12 công trình 500 kV, 29 công trình 220 kV, 190 công trình 110 kV) trong đó có các dự án lưới điện truyền tải quan trọng; Các dự án đảm bảo cấp điện miền Nam năm 2103; Các công trình cấp bách cấp điện cho TP Hà Nội, đặc biệt là đường dây 220 kV Sóc Sơn – Vân Trì và các đường dây 110 kV. Khởi công 60 công trình lưới điện 500 – 220 kV. Khởi công dự án cấp điện đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc các tỉnh Sơn La và Kiên Giang. Hoàn thành các dự án điện nông thôn tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và đảm bảo tiến độ dự án tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.
 

 

Nhiệm vụ 3: Thu xếp vốn đầu tư.
Tập trung mọi nỗ lực để thu xếp và phân bổ các nguồn vốn đáp ứng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 nhất là đối với các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm cấp bách.
Tăng cường công tác quốc tế với các Tổ chức tài chính quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Tập đoàn trong vài năm tới, trong năm 2012 thu xếp các khoản vay ODA mới dự kiến sẽ ký với tổng số nguồn vốn đạt khoảng trên 2 tỷ USD và khoảng 1 tỷ USD vốn vay thương mại nước ngoài như: Ký kết thỏa thuận khung cho Chương trình đầu tư lưới điện truyền tải theo hình thức tài trợ phân kỳ (MFF) trong giai đoạn 2011 – 2020 trị giá khoảng 730 triệu USD; Ký kết khoản vay Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (DPL2)  của WB trị giá 200 triệu USD; Ký kết khoản vay dự án Phân phối  hiệu quả (DEP) vay vốn WB trị giá khoảng 378,9 triệu USD; Ký kết hiệp định vay cho chương trình Hỗ trợ dự án NMNĐ O Môn III, đàm phán khoản vay của KfW  330 triệu  EUR cho dự án Ô Môn IV; Chuẩn bị các dự án mới dự kiến vay vốn KfW gồm : Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn giai đoạn 2 ( 120 triệu EUR); Dự án phát triển lưới điện khu thành thị ( 39 triệu EUR) ; Dự án gió Phú Lạc (35 triệu EUR); Chương trình đầu tư lưới điện truyền tải (300 triệu EUR) ; Chương trình phát triển lưới điện thông minh Smartgrid -200 triệu EUR.
       
Nhiệm vụ 4: Thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Chính Phủ
Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh năm 2012, thực hiện tiết giảm 5-10% chi phí quản lý tại Tập đoàn và các đơn vị theo tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ.
Lập phương án tái cơ cấu Tập đoàn và các đơn vị phù hợp với chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào cơ cấu lại tổ chức, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Rà soát các doanh nghiệp thành viên, công ty liên doanh liên kết, tiếp tục công tác cổ phần hóa theo phương án được duyệt.
Tập trung vốn đầu tư vào ngành nghề chính; Xây dựng phương án, kế hoạch thoái vốn trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng….để tập trung vào sản xuất kinh doanh điện theo chỉ đạo của Chính phủ.
Rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung, xây dựng lại chiến lược phát triển và kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên phù hợp với phương án tái cơ cấu. Đổi mới chức năng, nhiệm vụ, phương án quản lý của công ty mẹ trong quá trình tái cơ cấu Tập đoàn.
Triển khai các công việc thành lập và ổn định tổ chức 03 Tổng công ty phát điện trực thuộc EVN sau khi thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng và nhân lực để vận hành thị trường điện chình thức từ Quý II/2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ CôngThương.

Nhiệm vụ 5: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở và phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước. Tăng cường quản lý cán bộ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhiệm vụ 6: Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

 

Tập đoàn yêu cầu các đồng chí Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của  Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2012, căn cứ trên các nhiệm vụ - chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Tập đoàn, khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012 của đơn vị mình .Trong quá trình triển khai, cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả. Nhiệm vụ của năm 2012 hết sức nặng nề và nhiều khó khăn, thử thách. Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị động viên toàn thể cán bộ công nhân viên phát huy truyền thống 58 năm ngành điện cách mạng, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua thách thức để thực hiện  Chỉ thị này và cChỉ thị Liên tịch số 72/CTLT/EVN-CĐ của Tổng giám đốc Tập đoàn và Thường vụ Công đoàn điện lực Việt Nam, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra của năm 2012, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
                                               
     ​
Vĩnh Hòa – Tạp chí Điện và đời sống