Văn hóa EVNNPT: Trao và nhận danh thiếp

Thứ năm, 24/3/2022 | 16:49 GMT+7
Năm 2021, Theo chỉ đạo của EVNNPT, CPMB được giao nhiệm vụ về việc xây dựng clip Văn hóa giao tiếp – Văn hóa Danh thiếp, đây là một trong 18 văn hóa giao tiếp được đề cập trong Tài liệu văn hóa của EVNNPT. Để hiểu rõ và thực thi một cách có hiệu quả cần sự thấu hiểu, thực hành thành một thói quen thuần thục nhằm đem đến nét đẹp cho một hành vi văn hóa điển hình trong giao tiếp hiện đại ngày nay.

Việc trao và nhận danh thiếp đúng cách sẽ tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp mặt

- Danh thiếp không đơn giản là việc cung cấp thông tin cá nhân mà còn là hành vi văn hóa, cách đưa và nhận danh thiếp tạo ấn tượng cho cả đôi bên. Do đó, cần trao và nhận danh thiếp đúng cách, phù hợp.

- Chỉ sử dụng danh thiếp theo mẫu quy định thống nhất của EVNNPT.

- Thứ tự trao danh thiếp: Chủ động tự giới thiệu và trao danh thiếp theo thứ tự từ người có chức vụ cao đến thấp hơn, người cao tuổi đến ít tuổi, nữ trước nam. Trong trường hợp không thuận tiện cho việc xác định thứ tự thì trao theo thứ tự từ người gần nhất.

- Trao và nhận danh thiếp bằng tay phải. Trường hợp người trao, nhận danh thiếp với người có chức vụ cao hơn hoặc cao tuổi hơn thì phải trao và nhận danh thiếp bằng hai tay.

- Khi trao danh thiếp: Giới thiệu tên, chức danh, bộ phận công tác của mình, trong trường hợp thấy cần thiết có thể giới thiệu thêm về tên, chức năng, nhiệm vụ bộ phận công tác và các nội dung khác ghi trên danh thiếp. Sẵn sàng trả lời các câu hỏi của người nhận danh thiếp.

- Khi nhận danh thiếp: Cảm ơn, xem các nội dung ghi trên danh thiếp và chú ý nghe nội dung trao đổi của người trao danh thiếp. Có thể xác nhận một số thông tin hoặc hỏi thêm về những nội dung chưa rõ trên danh thiếp.

- Khi trao và nhận danh thiếp phải ở tư thế đứng, trang trọng, lịch sự, hơi cúi đầu về trước để tạo sự tôn trọng đối tác.

Việc trao và nhận danh thiếp đúng cách sẽ tạo ấn tượng tốt cho lần đầu gặp mặt

- Sau khi nhận danh thiếp phải cất cẩn thận vào hộp danh thiếp hoặc để vào nơi trang trọng. Tại cuộc họp nên để danh thiếp trên bàn và sắp xếp theo thứ tự tương ứng với vị trí ngồi của đối tác.

Hãy cùng xem và chia sẽ video clip của Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền trung đối với nét văn hóa này – Văn hóa danh thiếp trong văn hóa của EVNNPT.

https://www.youtube.com/watch?v=EusfKwg7Khw

 

CPMB