• Văn hóa EVNNPT: Nền tảng phát triển bền vững

  16:37 | 01/07/2022

  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.

 • Văn hóa EVNNPT: Nền tảng phát triển bền vững

  16:37 | 01/07/2022

  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.

 • Đường dây 500kV mạch 1: Những giây phút lặng yên đến nghẹt thở

  14:29 | 27/05/2022

  Đây là công trình với nhiều số "0": "Không" kinh nghiệm, "không" giàu có về tài chính và "không" nhận được sự đồng thuận của tất cả. Thế nhưng, gần 30 năm qua đã minh chứng cho sự đúng đắn, sáng suốt của những người dám "đặt cược".

 • Đường dây 500kV mạch 1: Những giây phút lặng yên đến nghẹt thở

  14:29 | 27/05/2022

  Đây là công trình với nhiều số "0": "Không" kinh nghiệm, "không" giàu có về tài chính và "không" nhận được sự đồng thuận của tất cả. Thế nhưng, gần 30 năm qua đã minh chứng cho sự đúng đắn, sáng suốt của những người dám "đặt cược".