Tổng kết phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT”

16/01/2024 | Từ phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT” (2021-2023) cho thấy, dù ở mỗi giai đoạn, nội dung thi khác nhau nhưng đều nhận được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn và công đoàn; sự tham gia tích cực của CBCNV, người lao động. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa sâu...

EVNNPT diễn tập bán thực chiến ứng cứu sự cố hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp

27/12/2023 | Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức diễn tập bán thực chiến ứng cứu sự cố hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp với mục tiêu trang bị cho cán bộ kỹ thuật phương pháp, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch ứng phó, triển khai bảo vệ hệ thống thông...

EVNNPT đào tạo chuyên viên bảo vệ an toàn hệ thống mạng

18/12/2023 | Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khóa đào tạo chuyên viên bảo vệ an toàn hệ thống mạng. Đây là khóa nền tảng trong chuỗi khóa đào tạo các chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp theo Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin...