PTC4 nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ giám sát phóng điện cục bộ và nhiệt độ trực tuyến.

22/06/2022 | Với qui mô lưới điện lớn, cùng với khối lượng quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp từ 220kV đến 500kV của PTC4 ngày càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đang phát triển mạnh. PTC4 đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới, đặc biệt ưu...

EVNNPT triển khai Golive phân hệ tiền lương Payroll đợt 2 năm 2022

14/06/2022 | Sáng ngày 13/6/2022, tại Hội trường Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), thành phố Nha Trang, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) khai mạc triển khai Golive phân hệ tiền lương Payroll (PR) năm 2022. Ông Nguyễn Hoài...