Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thứ sáu, 22/7/2022 | 16:23 GMT+7
Ngày 15/7/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-EVN về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nội dung Tài liệu (xem toàn màn hình) xin mời xem tại đây: Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hoặc xin mời xem trực tiếp tại đây:

Ban Truyền thông - EVNNPT