Đảng ủy EVNNPT yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW

Thứ năm, 17/8/2023 | 10:48 GMT+7
Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa có văn bản số 490-CV/ĐU gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT về việc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW.

Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

Thực hiện Công văn số 1292-CV/ĐU, ngày 09/8/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội (Quy định số 85-QĐ/TW) và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư (Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW), Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT yêu cầu:

Các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Quy định số 85-QĐ/TW và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng quy định về việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử các nhân trên Internet, mạng xã hội.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác quản lý các thông tin liên quan đến việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, giảm thiểu những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm của đảng viên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội nhằm tuyên truyền, lan tỏa thông tin có nguồn gốc chính thống, tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Không tham gia bình luận tiêu cực tại các trang mà cá nhân đảng viên tương tác; không cho, cho mượn, cho thuê, thế chấp trang thông tin điện tử cá nhân hoặc nhận từ cá nhân khác để thực hiện hành vi trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên khi thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội có trách nhiệm khai báo thông tin chính danh, ưu tiên sử dụng tên miền quốc gia “vn” và tên miền tiếng Việt, hủy bỏ các trang thông tin điện tử cá nhân khi không còn sử dụng và báo cáo các thông tin liên quan đến trang thông tin cá nhân khi cấp ủy hoặc cơ quan chức năng yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có tình huống đột xuất phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cấp ủy báo cáo kịp thời về Đảng ủy EVNNPT để thống nhất phương án giải quyết./.

Phạm Hạnh (TCĐL)