Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Tập trung giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo “đúng hẹn” công trình lưới điện quốc gia.

Thứ ba, 21/2/2012 | 17:00 GMT+7
Dự án lưới điện 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa có nhiệm vụ truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc vào hệ thống điện quốc gia. Với mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải cho miền Bắc, tạo mối liên kết mạnh các hệ thống điện khu vực, nâng độ tin cậy, ổn định, tối ưu hóa hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia. Tính đến nay, tình trạng chậm tiến độ do thiếu vốn và những vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng vẫn còn khá phổ biến và trở thành những trở ngại rất lớn trong việc đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình. Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong việc triển khai thực hiện dự án với mục tiêu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. ​  

Dự án Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa được khởi công từ tháng 3/2010 và được dự kiến sẽ hoàn thành đồng bộ với Đường dây 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa. Công trình này có quy mô 2x900MVA đến nay đã đóng điện Máy biến áp AT2 và các nhánh rẽ số 2 đấu nối vào Đường dây  220 kV Phả Lại – Sóc Sơn (về phía Sóc Sơn) gồm 11 vị trí và nhánh số 3 đấu nối vào Đường dây 220 kV Phả Lại – Sóc Sơn (về phía Phả Lại) gồm 12 vị trí. Dự kiến trong tháng 02/2012 sẽ hoàn thành đóng điện MBA AT1, trong tháng 3/2012 đóng điện nhánh rẽ số 1 đấu nối vào Đường dây 220 kV Sóc Sơn – Thái Nguyên gồm 19 vị trí.

 

Công trình đồng bộ là dự án đường dây 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa với tổng chiều dài 2x269km được khởi công từ tháng 11/2009. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, công trình sẽ phải hoàn thành vào Quý I/2012. Đến nay, phần thi công đúc móng và dựng cột đã cơ bản hoàn thiện và dự kiến hoàn thành vào 25/2/2012. Riêng phần kéo dây vẫn còn nhiều vướng mắc chủ yếu là do các vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB). Đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hoà đi qua 5 tỉnh và 19 huyện thị bao gồm Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang. Tỉnh Sơn La đã kéo dây xong 4/4 huyện. Tỉnh Phú Thọ đã kéo dây xong 6/7 huyện. Riêng huyện Phù Ninh chưa bàn giao xong hành lang kéo dây. Tỉnh Vĩnh Phúc, mới có huyện Lập Thạch và thị xã Phúc Yên bàn giao xong hành lang kéo dây, còn lại 4/6 huyện chưa bàn giao xong hành lang kéo dây. Tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang có 1 huyện chưa bàn giao xong hành lang kéo dây. Đến ngày 19/2 trên toàn tuyến đã hoàn thành 100% vị trí móng, dựng xong 546/551 cột đạt 99,1% , song phần kéo dây vẫn còn khó khăn dang dở vì một số tồn tại phát sinh trong việc bồi thường do kiểm đếm thiếu. Phương án bồi thường đã được hoàn thiện và trình phê duyệt bổ sung. 
 
DZ Son la HH.jpg

Quán triệt việc đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án Đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hoà trong quý I/2012 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 308/TB – VPCP ngày 21/12/2011, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 09/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ NPT, Ban Tổng Giám đốc NPT đã tập trung chỉ đạo các Ban, đơn vị trực thuộc NPT tập trung nhân lực bám sát tình hình thi công, đặc biệt tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án để kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp tháo gỡ vướng mắc; tập trung đủ vốn, đặc biệt nguồn vốn cho công tác bồi thường GPMB dự án; chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (AMB) cùng các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn bồi thường GPMB cùng đơn vị tư vấn thiết kế bám sát công trường kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.
 
 
Anh Son la.jpg

Xác định công tác bồi thường GPMB là yếu tố quyết định đến tiến độ hoàn thành dự án, Lãnh đạo Tổng công ty (TCT) đã thường xuyên nắm bắt, chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ dự án. TCT đã làm việc với Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình thuỷ điện Sơn La – Lai Châu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao Thông Vận tải… để báo cáo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổ chức và tham gia họp với UBND các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên cùng các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện liên quan để kịp thời báo cáo đề xuất địa phương và biện pháp tháo gỡ vướng mắc. Sau khi có kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện tại các cuộc họp, NPT đã chỉ đạo AMB cùng các đơn vị liên quan bám sát địa phương để cùng tháo gỡ vướng mắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Để đảm bảo tiến độ công tác bồi thường GPMB, Lãnh đạo TCT cũng đã nắm bắt các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB của từng hộ dân, từng khoảng néo, nắm bắt tình hình thực hiện công tác tái định cư của từng huyện, xã để kịp thời chỉ đạo phối hợp cùng HĐBT huyện đề xuất các cơ chế đặc thù để tháo gỡ. Phối hợp với chính quyền địa phương bám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân; căn cứ chế độ chính sách hiện hành để kịp thời có phương án giải quyết, có mức hỗ trợ theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB.  
 
   
Về công tác thu xếp vốn cho việc bồi thường GPMB, Lãnh đạo TCT đã tích cực làm việc với EVN, kịp thời báo cáo nhu cầu vốn và ưu tiên hỗ trợ tích cực cho NPT trong việc bố trí vốn cho dự án. Lãnh đạo TCT cũng đặc biệt ưu tiên nguồn kinh phí hạn hẹp của NPT cho công tác bồi thường GPMB của dự án. Hiện nay công tác bố trí vốn cơ bản đã đáp ứng được tiến độ phê duyệt phương án bồi thường và tiến độ thi công dự án.
 
Nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ và tập trung vẫn đang tiếp tục được triển khai trong giai đoạn nước rút của dự án để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong quý I/2012.
                                                                                                                                                                                                            ​
Phạm Trang - NPT