PTC1 phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Trang bị Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trong tháng 10/2023

Thứ tư, 13/9/2023 | 15:25 GMT+7
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Quang Hòa - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) chủ trì tại cuộc họp triển khai thi công Dự án Trang bị Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của PTC1 được tổ chức ngày 11/09/2023 tại Hà Nội.

Ông Phạm Quang Hòa - Phó Giám đốc PTC1 chủ trì cuộc họp

Tham gia cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1): Tổ chức nhân sự (TCNS), Kế hoạch (KH), Đầu tư xây dựng (ĐTXD), Kỹ thuật (KT), Điều độ (ĐĐ), Viễn thông Công nghệ thông tin (VTCNTT), An toàn (AT), Vật tư (VT), các Truyền tải điện khu vực (TTĐKV) họp qua Hội nghị truyền hình, nhà thầu thi công Gói thầu số 1 thuộc dự án.

Đến thời điểm hiện tại do một số yếu tố khách quan có ảnh hưởng đôi chút tới tiến độ dự án, tuy nhiên các đơn vị liên quan đã có kiến nghị, bổ sung...khắc phục sớm thực hiện thi công tại 8 TBA như Thành Công, Nam Định...)

Sau khi nghe báo cáo của các phòng chức năng, ý kiến của các thành viên dự họp, ông Phạm Quang Hòa - Phó Giám đốc PTC1 kết luận: Phòng ĐTXD chủ trì, KT, các TTĐKV phối hợp, chủ động hỗ trợ nhà thầu thi công sớm có Biên bản khảo sát hiện trạng, trình, duyệt Phương án thi công và Biện pháp an toàn duyệt phương án trước 27/9/2023; thống nhất với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1) về thủ tục thỏa thuận SCADA, phương thức thử nghiệm tín hiệu các tín hiệu bổ sung từ trạm về A1, chuẩn hóa các màn hình giám sát hiển thị tại TTGSVH.

Về công tác nghiệm thu, các phần việc khác liên quan dự án phòng ĐTXD chủ động, rà soát, đồng bộ tiến độ giữa dự án này và dự án “Cải tạo nâng cấp nhà 87 Quán Thánh thành trung tâm điều độ B01 và VTCNTT phục vụ công tác quản lý vận hành lưới PTC1. Điều hành tổng thể các công việc thuộc dự án, đầu mối phối hợp các bên liên quan, đôn đốc tiến độ, đảm bảo hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong tháng 10/2023 theo đúng chỉ đạo của EVNNPT./.

Các đơn vị trực thuộc họp trực tuyến qua Hội nghị truyền hình

Mạnh Hùng PTC1