Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD tháng 2/2022, kế hoạch nhiệm vụ tháng 3/2022 của EVNNPT

Thứ bảy, 12/3/2022 | 16:00 GMT+7

I. Tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) tháng 2/2022

1. Tình hình SXKD và vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia

- Sản lượng điện truyền tải: Sản lượng điện truyền tải tháng 02/2022 đạt 14.038,3 triệu kWh, tăng 13,8% so cùng kỳ tháng 02 năm 2021. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 sản lượng điện truyền tải đạt 30.304 triệu kWh, tăng 5,2% so cùng kỳ 02 tháng năm 2021, bằng 14% KH dự kiến năm 2022

- Tổn thất điện năng (TTĐN): Tháng 02/2022 tổn thất điện năng thực hiện đạt 2,37%. Lũy kế 02 tháng đầu năm tổn thất điện năng thực hiện đạt 2,39%, tăng 0,31% so cùng kỳ năm 2021, cao hơn 0,24% so với KH dự kiến năm 2022 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 1,63%, tăng 0,35% so với cùng kỳ 2021 (1,63%), tổn thất lưới 220kV là 1,21% tăng 0,08% so với cùng kỳ 2021 (1,13%).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khởi công: Tháng 2/2022 khởi công được 0 dự án. Lũy kế 2 tháng đầu năm Tổng công ty (TCT) khởi công được 1/KH cả năm 44 dự án (ĐZ 220kV Ninh Phước - Thuận Nam)

- Kế hoạch đóng điện: Tháng 2/2022 đóng điện 0 dự án. Lũy kế 2 tháng đầu năm, toàn TCT hoàn thành đóng điện được 2/KH dự kiến cả năm 73 dự án (ĐZ 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín; nâng công suất trạm biến áp 500 kV Nho Quan GĐ2).

II. Kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng 3/2022

1. Về quản lý vận hành, cung ứng điện năng và các hoạt động SXKD

- Tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố. Không để xẩy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

-  Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm TTĐN để phấn đấu thực hiện tốt nhất đối với chỉ tiêu TTĐN Tập đoàn giao.

-  Tập trung triển khai KH sửa chữa lớn và thí nghiệm định kỳ năm 2022 theo KH Tổng công ty đã giao để đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải.

2. Về công tác đầu tư xây dựng

Tập trung chỉ đạo các mục tiêu kế hoạch ĐTXD theo KH EVN đã đề ra. Cụ thể như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư: trình duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và thiết kế kỹ thuật (TKKT) để thực hiện tốt KH ĐTXD EVN giao.

- Về thực hiện khối lượng ĐTXD và giải ngân: các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác CBĐT và thực hiện đầu tư các dự án ĐTXD ngay từ các tháng đầu năm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch về khối lượng ĐTXD và giải ngân vốn đầu tư thuần theo dự kiến KH năm 2022 là 15.457 tỷ đồng, tăng 37,5% so với kết quả thực hiện năm 2021.

- Về công tác khởi công: tập trung khởi công các dự án có KH khởi công trong Q1/2022 (10 dự án), trong đó đó đặc biệt lưu ý đối với các dự án trọng điểm như: ĐZ 500kV từ Thuận Nam đến điểm D, TBA 500kV Vĩnh Yên; máy biến áp thứ 2 (M2) TBA 500kV Tây Hà Nội; ĐZ 220kV mạch 2 Quảng Ngãi - Quy Nhơn (GĐ2); Lắp đặt tụ bù tại các TBA 220kV khu vực miền Bắc.

- Về công tác đóng điện: tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đóng điện các dự án có KH đóng điện trong Q1/2022 và các dự án trọng điểm có KH đóng điện đầu Quý 2/2022, trong đó tập trung các dự án trọng điểm như: (i) KH hoàn thành trong Q1/2022: Các ĐZ 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch, Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Nâng công suất (NCS) TBA 500kV Đăk Nông; ĐZ mạch 2 220kV Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu; TBA 220kV Tương Dương; (ii) KH đóng điện đầu Q2/2022: TBA 220kV Bắc Quang và ĐZ đấu nối; ĐZ 220kV Lào Cai - Bảo Thắng; Lắp đặt tụ bù tại các TBA 220kV khu vực miền Bắc. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của TCT trong năm 2022 như: các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, Vân Phong; các dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo, các nguồn Tây Bắc; các dự án đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc và các khu vực kinh tế trọng điểm./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Ban Truyền thông - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Điện thoại: (024) 22204498. Fax: (024) 22204455.
Địa chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Website: www.npt.com.vn

Ban Truyền thông - EVNNPT