Thông báo mời thu xếp vốn 13 dự án truyền tải điện

Thứ năm, 30/11/2023 | 09:30 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 13 dự án truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: tranthikimngan@npt.com.vn để được nhận miễn phí hồ sơ yêu cầu (HSYC) của dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 01/12/2023.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng xét (HSĐX) từ ngày 21/12/2023 đến ngày 22/12/2023, cụ thể như sau:

 

EVNNPT
Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện