Thông báo mời thu xếp vốn Dự án Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1

Thứ năm, 29/2/2024 | 03:51 GMT+7

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho dự án Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 theo hình thức chào cạnh tranh. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: caothitouyen@npt.com.vn để được nhận miễn phí HSYC của dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 26/02/2024. Thời hạn nộp HSĐX: ngày 15/03/2024, cụ thể như sau:

EVNNPT

Tin đã đưa