Thông báo mời thu xếp vốn Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa

Thứ sáu, 17/11/2023 | 17:21 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho dự án trạm biến áp 500kV Thanh Hóa theo hình thức chào cạnh tranh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: caothitouyen@npt.com.vn để được nhận miễn phí HSYC của dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 16/11/2023. Thời hạn nộp HSĐX: ngày 16/12/2023, cụ thể như sau:

EVNNPT