Thông báo mời thu xếp vốn Dự án trạm biến áp 500kV KrôngBuk và đấu nối; Dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn

Thứ năm, 18/4/2024 | 09:14 GMT+7

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 02 dự án: (1) Trạm biến áp 500kV KrôngBuk và đấu nối và (2) Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220 kV Thanh Hóa - Sầm Sơn theo hình thức chào cạnh tranh. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: caothitouyen@npt.com.vn để được nhận miễn phí HSYC của dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 15/4/2024. Thời hạn nộp HSĐX: ngày 24/5/2024, cụ thể như sau:

EVNNPT

Tin đã đưa