Tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Thứ năm, 11/5/2023 | 10:43 GMT+7
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 1138-CV/ĐU (ngày 4/5/2023) gửi cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn về việc tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 20/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023, phát huy những kết quả đã đạt được khi tham gia các kỳ Giải Búa liềm vàng Khối DNTW; nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như hoạt động của EVN góp phần mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải Búa liềm vàng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023.

Trong đó đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023 đến cán bộ, đảng viên, người lao động theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW (Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 20/4/2023 của Đảng ủy Khối DNTW và Thể lệ Giải được đăng tải trên trang thông tin điện tử Tập đoàn).

Đồng chí Trịnh Mai Phương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng ban Truyền thông EVN (đầu tiên bên phải), đại diện Đảng ủy EVN nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho tập thể xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022. Nguồn ảnh: EVN

Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023; gửi văn bản triển khai về Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 10/5/2023.

Phát động, thu hút cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải. Mỗi đơn vị, tổ chức có ít nhất 05 tác phẩm có chất lượng gửi tham dự Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023. Kết quả tham dự Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023 là một trong những tiêu chí để Ban Thưởng vụ Đảng ủy Tập đoàn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023.

Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm dự Giải: Đối với các tác phẩm đã đăng, phát trên các đài, báo, tạp chí, cổng thông tin (được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép), thời gian tính từ ngày 01/12/2022-25/11/2023, đề nghị gửi tác phẩm tham dự Giải (bản mềm và bản in) về Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 15/11/2023.

Đối với các tác phẩm tham dự Giải nhưng chưa đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, có nhu cầu đăng, phát trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn gửi tác phẩm tham dự Giải (bản mềm và bản in) về Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo) từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 30/9/2023.

Đảng ủy EVN đề nghị cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên EVN thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo kết quả tham dự Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023 với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo) thông qua báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Đảng ủy EVN, ngày 11/5/2023, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có văn bản số 445-CV/ĐU gửi các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy EVN.

Chi tiết kế hoạch 81 về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023 trong file đính kèm.

Xuân Tiến